تبریک به رضا مزگی نژاد بخاطر جدایی از فرقه تروریستی رجوی

در میان اخبار ناگواری که از مقر فرقه در آلبانی می رسد و مشخص شد که بدلیل کتمان کاری رجوی ها و نگهداری اعضا در شرایط بحران کرونا در یک مناسبات جمعی و عدم رسیدگی مناسب پزشکی به آنان و ممانعت از اجرای پروتکل های بهداشتی در مقر این فرقه، که مهمترین آن دوری از جمع می باشد، که نهایتاً منجر به فوت تعداد زیادی از اعضاء گردید، خبر جدایی آقای رضا مزگی نژاد بسیار خوب بود.

به او و خانواده محترمش تبریک می گویم و برایش آرزوی موفقیت می کنم. اما این دو نوع خبر یعنی خبر فوت های غم انگیز در مقر فرقه از یک سو و خبر شادی بخش جدایی آقای رضا مزگی نژاد از سوی دیگر، این حقیقت را به همگان نشان داد که برای اعضای فرقه دو راه بیشتر وجود ندارد، یا از فرقه جدا شده و شروع به ساختن حال و آینده خود بکنند یا آن که رجوی ها آنان را به کشتن خواهند داد و اجازه نخواهند داد حتی در اروپا هم طعم آزادی را بچشند.

رجوی ها با وجود انبوه امکاناتی که برای خودشان و برخی سران دارند، حاضر نیستند که حتی در شرایط حادی همچون بیماری کرونا نیز قدمی برای اعضاء بردارند، چرا که اعضاء را به عنوان ابزار می نگرند و ارزشی برای شان قائل نیستند و مرگ اعضاء نه تنها هیچ اهمیتی برای شان ندارد، بلکه از آن خشنود شده و شروع به کار تبلیغی می کنند و خوشحال می شوند که یک افشاگر از جمع افشاگران کم شده است. بنابراین تنها راه نجات اعضاء، خروج از فرقه تروریستی رجوی است.

صالحی

خروج از نسخه موبایل