رجوی نمی تواند از سرعت حرکت فرقه برای رفتن به قعر زباله دان تاریخ بکاهد

در رابطه با انتشار پیام 23 دی ماه رجوی در سایت فرقه مجاهدین

فرقه رجوی هر سال به منظور اخاذی از ایرانیان خارج کشور با مظلوم نمایی شوی گدایی خود را برگزار می کند. حال امسال ظاهرا بدلیل کسادی بازار مکاره خود و از طرف دیگر تشدید بحران تناقضات اعضای مستقر در کمپ اشرف 3 نسبت به سرنوشت نامعلوم خود که این روزها مرگ و میر ناشی از کرونا هم باعث افت شدید روحیه آنها شده و به همین خاطر سران بازمانده ازفرقه سراسیمه سرکرده خود را از گور درآورده و پیامی از جانب وی به تاریخ 23دیماه 99 منتشر کردند .

رجوی در پیام چند سطری خود علاوه براینکه نسبت به افشای تغذیه مالی فرقه اش از جانب عربستان سوز و گداز کرده! برای سرکوب تناقضات و به اصطلاح روحیه دادن به اعضا گفته : “آرمان و وفای پیمان با مردم ایران کهولت سن نمی شناسد ” .

ظاهرا این روزها اعضای درون کمپ علاوه بر اینکه نسبت به روند افزایش فوتی ها بخاطر کرونا معترض شدند تناقضات آنها هم نسبت به اینکه سن وسالشان بالا رفته و از سرنگونی خیالی رجوی خبری نیست اوج گرفته، همچنین این تناقض هم در بین اعضا از سالها قبل وجود داشته که اگر رجوی زنده است پس چرا حتی یک پیام صوتی نمی دهد! بهرحال چون مسئولین فرقه و حتی خود مریم رجوی توانایی حل این بحران بوجود آمده درونی را نداشتند مجبور شدند پیامی از جانب رهبر مفقود شده خود منتشر کنند تا شاید قدری آرامش را به درون کمپ برگردانند .

آری سرنوشت فعلی این فرقه منحوس که اکنون در آلبانی درگیر بحران های لاعلاج درونی و کسادی بازارگدایی اش شده محصول عمری مزدوری وخیانت به کشور ومردش هست. بنابراین سران فسیل شده باقی مانده از فرقه با این کارنامه ننگینی که آکنده از خیانت و جنایت هست و حتی اگر خود رجوی هم ظاهر شود، هرگز قادر نخواهد بود دردی از دردهای لاعلاج فرقه دوا و از سرعت حرکت فرقه برای رفتن به قهر زباله دان تاریخ بکاهد!

اما ای کاش اعضای باقی مانده در فرقه هر چه زودتر به این واقعیت رسیده و بدانند که اگر نمی خواهند همراه فرقه در کوران حوادث ذوب و نابود شوند خط خود را از آن جدا و بدنبال زندگی جدیدی در بیرون از فرقه برای خود باشند.
حمید

خروج از نسخه موبایل