پاسخ منفی دادگاه عالی آمریکا به درخواست مجاهدین

قضات دیوان عالی آمریکا، شکایت گروهی از مجاهدین را برای خارج کردن نام "سازمان مجاهدین خلق" از فهرست گروههای تروریستی، رد کردند.

این قضات روز دوشنبه حتی با بررسی شکایت یک گروه هفت نفره از مجاهدین در دادگاه تجدید نظر نیز مخالفت کردند و به این ترتیب سازمان مجاهدین همچنان در فهرست گروههای تروریستی آمریکا باقی می‌ماند.

هفت نفری که این شکایت را ارائه داده بودند همان افرادی هستند که در سال ۲۰۰۱هنگام جمع‌آوری کمکهای مالی برای مجاهدین در لس آنجلس تحت تعقیب قرار گرفتند.

آمریکا از سال ۱۳۷۶این گروه را در لیست گروههای تروریستی خود قرار داده است.

به نقل از ایرنا

خروج از نسخه موبایل