نامه مطلب بابایی چمازکتی پدر هوشنگ بابایی چمازکتی به رئیس سازمان بهداشت جهانی

آقای مطلب بابایی چمازکتی طی نامه ای به رئیس سازمان بهداشت جهانی و دولت آلبانی در خصوص فرزندش هوشنگ بابایی چمازکتی که در اردوگاه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی گرفتار شده ابراز نگرانی کرد و خواهان ارتباط وی با خانواده اش گردید.

رئیس محترم سازمان بهداشت جهانی
با عرض سلام
من مطلب بابایی چمازکتی، پدر هوشنگ بابایی چمازکتی هستم. فرزندم اکنون بیش از سی سال است که اسیر سازمان مجاهدین خلق بوده و اکنون در اردوگاه این سازمان در آلبانی بسر می برد.

من هیچ گونه اطلاعی از وضعیت فرزندم ندارم چرا که مجاهدین خلق به فرزندم اجازه تماس تلفنی با خانواده اش را نمی دهند و اکنون در بی خبری از سلامت وی بسر می بریم.

با توجه به موج گسترده ویروس کرونا در اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی و فوت چندین نفر در هفته های اخیر، این مسئله من و خانواده ام را بسیار نگران کرده است.

از شما به عنوان مسئول بهداشت جهانی و هم چنین از دولت آلبانی درخواست دارم در مورد اطلاع از وضعیت شیوع ویروس کرونا در اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی دخالت نمائید چون این سازمان به کسی اجازه ورود به اردوگاه را نمی دهد و این مسئله بسیار نگران کننده است. مطلع هستید که ویروس کرونا در محیط های بسته و در زندگی جمعی مانند اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی می تواند تلفات زیادی به همراه داشته باشد.

در ضمن درخواست دارم از مسئولین سازمان مجاهدین خلق بخواهید تا اجازه تماس به فرزندم داده شود تا بعد از چند دهه بتوانیم صدای او را بشنویم و از سلامت وی با خبر گردیم.

با تشکر
مطلب بابایی چمازکتی
قائمشهر – مازندران – ایران

خروج از نسخه موبایل