نامه صادق صادقی در اعتراض به بی عملی سران اتحادیه اروپا

آقای صادق صادقی برادر چشم به راه علی مدد صادقی عضو در بند فرقه رجوی که بیش از سه دهه است در این فرقه گرفتار شده، طی نامه ای خطاب به نماینده سازمان جهانی بهداشت در آلبانی بدلیل انباشته شدن اجساد فرقه مجاهدین در بیمارستانهای دورس و تیرانا که بر اثر کرونا جان باختند، مراتب اعتراض خود به بی عملی سران اتحادیه اروپا درعدم برخورد قاطع با سران فرقه را اعلام و عاجزانه تقاضای نجات جان برادرش را نموده است.

خروج از نسخه موبایل