استخراج و بهره برداری از معادن، احتیاج به تکنولوژی دارد

بیان قسمتی از حقایق و کتمان کردن قسمت اساسی تر آن ، جنایت برعلیه بشریت شمرده میشود.
کاری که باند رجوی عمده اطلاع رسانی هایش از این جنس است!

درنوشته ای ازاین گروهی که با نقاب سیاسی ، تپقی با باندهای مافیایی جنایتکار نمیزند، چنین میخوانیم :

” بحران معیشت به جایی رسیده که در ایران با همهٔ ثروت سرشارش که «پنجمین کشور ثروتمند جهان از نظر ذخایر منابع طبیعی است و با داشتن یک درصد خاک و جمعیت جهان، ۷درصد منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد» (سایت مجلس ارتجاع-۸بهمن۹۷) یعنی ۷برابر ثروتمندتر از متوسط دنیاست اما «در (مناطقی از کشور) مردم با چهارپایان آب می‌برند و برای آب آشامیدنی مجبورند از ذوب آب برف پشت‌بام استفاده کنند و جوانان کوچکترین شغلی برای امرار معاش ندارند”.

اینکه ایران دارای اینهمه پتانسیل بالا درمورد ثروت ومعدن بالقوه دارد ، حرف این قلم بدست رجوی که اتفاقا نقل قولی از مسئولین جمهوری اسلامی است ، کاملا درست است.

آنچه که نیآمده و نادرست و بمثابه ظلم برحقیقت تلقی میشود، آنست که استخراج، تبدیل و استفاده از این منابع عظیم احتیاج به داشتن تکنولوژی دارد که با نقشه های دقیق استعمار گر وقت وغفلت و احیانا خیانت شاهان ایران در 400 سال پیش از دست ما گرفته شد.

یعنی دراین شرایط خاص، وضع بگونه ای سازماندهی شد که ما را که جزو 10 قدرت جهانی بودیم ، وادار به خام فروشی و قطع وسپس نابودی کارگاه های بزرگ ما که میرفت به کارخانجات عظیم تبدیل شود ، کردند. مارا نه تنها ازارتقای صنایع کارگاهی محروم کردند بلکه درمقایسه با گذشته ی مان ، به انحطاط مان بردند وما نتوانستیم ازاین پتانسیل بالای خود استفاده کنیم ودیگران که سهمیه ای بنام خام فروشی را برما تحمیل کرده بودند، هیچ کمکی برای ارتقای سطح تکنولوژی ما که بجای رشد روز بروز به قهقرا میرفت ، نکردند.

من ضمن اینکه از اشتباهات 40 سال اخیر آگاهم اما با اطلاع ازسیر قهقرایی جامعه در طی 400 سال ، شکستن تمام کاسه وکوزه ها بر سرجمهوری اسلامی ایران که فقط یک دهم ازاین ایام اسفناک را برمسند قدرت بوده را کار معقول ومنصفانه ای نمیدانم.

سپس :
” پس از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، به‌ویژه پس از استقرار دولت جدید، ولوله‌ای در نظام آخوندی به‌راه افتاد و کارگزاران و مقامات نظام از «فرصت» ها سخن گفتند و حتی هشدار دادند «هیچ کس حق فرصت‌سوزی ندارد “.

ازآن جهت به این وقایع با دید فرصت میتوان نگاه کرد که جامعه ی آمریکا دستخوش تحول است وهیچ دولتی دراین کشور نخواهد توانست از افول تدریجی این امپراطوری قرن 20 جلوگیری کند.

ما باید ازاین فرصت که دشمن خارجی مشکلات زیادی دارد وفرجه ای بدست ما افتاده ، استفاده کنیم که البته شرط استفاده ی بهینه ازاین فرصت ، نرفتن راه غلط وبیشتر تحمیل شده از 400سال پیش است.

بازهم :
” استدلال این بود که با آمدن دموکراتها «حس می‌کنیم که فضا برای روابط نزدیک‌تر و تعامل بهتر» آماده شده و «آقایی که جدید آمده گفته می‌خواهد به برجام برگردد”.

ما اگر استفاده ی درست از پتانسیل های بالای خود نکرده وبر مردم تکیه ننموده و ازاین ضعف بزرگ ترین دشمن خارجی خود بهره نگیریم، نخواهیم توانست استفاده ی باید وشایدی از برجام بکنیم.

بعبارت دیگر ، شرط فایده مندی برجام برای ما ، بیش از هرچیز به نحوه ی اقدامات خودمان بستگی دارد.
آمریکا مجبور است با تمام شرارت هایی که خاص اینگونه امپراطوری هاست ، زمانی روابط معقول با ما خواهد داشت که قدرتمند تر باشیم واین قدرتمند شدن چیزی است که ازعهده ی ما بر میآید.
نوید

خروج از نسخه موبایل