فراخوان های تکراری و مضحک فرقه رجوی برای چهارشنبه سوری

هر سال ستاد اجتماعی فرقه به مناسبت چهارشنبه سوری پیام می دهد:

” چهارشنبه سوری را به خیزش و آتش علیه نظام تبدیل کنیم ” در ادامه ” تنها جواب آتش آتش شعله برکش ”

فرقه درمانده هر ساله فراخوان شورش در ایام چهارشنبه سوری را تکرار می کند. دستگاه تبلیغاتی آنان با وقاحت ترقه بازی های معمول که در روزهای منتهی به پایان سال توسط نوجوانان انجام می گیرد را به حساب اعتراض به نظام و پاسخ به فراخوانی که داده بیان می کند و در این رابطه همواره تلاش می کند با فریب کاری، جوانان و نوجوانان میهن را که در ایام چهارشنبه سوری به جشن و پایکوبی و ترقه بازی مبادرت می ورزند از حامیان و پشتیبانان باصطلاح مقاومت یا همان کانون های شورشی به حساب بیاورد که در پاسخ به فراخوان فرقه علیه نظام بلند شدند .

دروغ های بی سر و ته فرقه هرگز تمام شدنی نیست، راستش اگر فرقه راست می گوید بیایید در ایام سی خرداد یا روز انتخاب مریم قجر به عنوان رئیس جمهور مادام العمر فراخوان بدهید تا مردم به خیابانها آمده و علیه نظام شعار سرنگونی سر دهند و اسم مریم و مسعود را بر زبان آورند !!!

باید به این فریبکاران گفت مردم ایران بدلیل اقدامات تروریستی و مزدوری که فرقه برای صدام و جنگ طلبان غربی و آل سعود انجام داده اند به همین خاطر کارنامه خیانت بار ، سیاه و فراموش ناشدنی دارند، نه تنها در داخل ایران حتی در خارج از ایران در بین مخالفین نظام هم جایی ندارند و در خارج از ایران هم منفور شناخته می شود و در برنامه هایش در مناسبت های مختلف که در کشورهای اروپایی برگزار می شود آدم های درست حسابی شرکت نمی کنند و تعداد شرکت کنندگان حتی به انگشتان دست هم نمی رسد. هر چه جلوتر می رویم هواداران فرقه لاغرتر و ضعیفتر و ریزش ها بیشتر و بیشتر می شود .

چرا رجوی قادر نیست در داخل ایران فراخوان اعتراضی ترتیب بدهد؟ علت این است او بهتر از دیگران می داند که در بین مردم منفور است ممکن است نیروهای هوادار سلطنت در بین اقشاری اندک اسم و رسمی داشته باشند اما فرقه رجوی اساساً جایگاهی ندارد .

اکنون هر چقدر رجوی می تواند برای روز چهار شنبه سوری اطلاعیه بدهد و لغز آزادی خواهی سر بدهد ولی چیزی که بسیار مشخص است وی با این حربه ها نمی تواند به جایی برسد .

گلی

خروج از نسخه موبایل