هراس شدید سران مجاهدین از طرح شکایت جدا شدگان

بدنبال طرح دعوی تعداد قابل توجهی از جداشدگان از مناسبات ضد انسانی رجوی ، دادگاه حقوقی بین المللی تهران کار خود در رسیدگی به شکایت این قربانیان رجوی را آغاز کرد و طی روزهای 17و18 اسفند به دعاوی 42 نفر رسیدگی شد.

جریان دادگاه با جزئیات تمام از جمله اظهارات دردناک این رها یافتگان بسختی ستم کشیده از رسانه های داخلی ایران پخش شد ومن دراینجا احتیاجی نمی بینم که به دوباره گویی بپردازم ونیز فعلا لازم نمیدانم که درباره ی پیام صوتی دیروز مسعود رجوی را که بجای واکنش به این شکایت ، حرف های بزرگتر از هیکل خود میزد و سران جمهوری اسلامی را به حضور در دادگاه لاهه و… تهدید میکرد که دراین مورد باید ازاو پرسید آیا قادر به خروج از لانه ی سوراخ موشی اش هست یا طبق معمول گزافه گویی میکند، چیزی بنویسم.

اودراصل با طرح این شعر وشعارها ، میخواست که مسئله ی اصلی و موضوع شکایت جدا شدگان ازچنگال خونین خود را لوث کند.

در پی این اظهارات سخیف مسعود رجوی، مقاله ای درسایت رجوی ها نوشته شده که هدف اصلی این نوشتار، ارزیابی آن است.
در ابتدای این مقاله میخوانیم :

” یکشنبه ۱۷اسفند، خبرگزاری قضاییهٔ آخوندی از تشکیل اولین جلسهٔ دادگاهی علیه رهبری مقاومت و تعدادی از کادرهای ارشد مجاهدین خبر داد. دادگاهی در تهران با قضات قضاییهٔ جلادان! خبرگزاری زیر نظر آخوند جلاد رئیسی، برگزاری این به‌اصطلاح دادگاه را به درخواست ۴۲تن از مزدوران اطلاعات آخوندی، تحت نام نخ‌نمای «اعضای سابق» مجاهدین اعلام کرد “.

اولا این دادگاه هم ازنظر شکل وهم ماهیت صلاحیت انجام این کار را داشت و به مسئولین جنایت پیشه ی شما اوراق ابلاغیه ودرشکل کاملا قانونی اش ابلاغ شده بود و عدم حضور شما مانع صدور حکم دادگاه نخواهد شد.

ثانیا ، تمامی شاکیان از5 تا 30 سال عضو سازمان شما بودند و با ارائه ی مستندات کافی، نشان داده اند که دراین مدت مورد تحقیر، شکنجه، زندانی شدن، محرومیت ازتشکیل خانواده ، عدم دسترسی به خانواده ی خود حتی در سطح تماس های گاه وبیگاه تلفنی بوده اند و دراین مدت طولانی حق خروج از کمپ های مجاهدین رجوی را نداشتند وحق هرگونه اعتراض درمورد تضییع حقوقشان را کلا از دست داده بودند و قربانیان رجوی و نه مزدور اطلاعات شناخته میشوند.

دوباره :
” قضاییهٔ جلادان از فرط مسخرگی اعلام کرده است که دو ماه پیش به‌فرانسه و آلبانی نیابت داده بود تا این محاکمه را انجام دهد و اکنون چون دو ماه سپری شده، دزد ناگزیر بر جای قاضی نشسته است از سوی دیگر سخنگوی هراسان وزارت‌خارجهٔ رژیم در پاسخ به‌خبرنگار حکومتی دربارهٔ شعبدهٔ تشکیل دادگاه برای مجاهدین گفت: «شاید جوانان فراموش کرده باشند که این گروهک در داخل ایران چه جنایتهایی انجام داد “.

ازاظهارات رئیس دادگاه مربوطه چنین برنمیآید که نیابتی درحد محاکمه به دو کشور نامبرده داده شده بود بلکه ایشان اظهار داشت که به وزارت داگستری آلبانی جهت ابلاغ احضاریه ها تفویض نیابت شده بود واین حرف ها با حرف های شما که دراساس خلط مبحث است، تفاوت اساسی دارد .

درضمن دانستن حق جوانان است وآنها این حقوق را دارند که بدانند سازمان استحاله یافته ی مجاهدین با اعضای خود چه رفتار ظالمانه وضد انسانی داشته ودارد .

مجددا :
“طی ۳۰سال گذشته مجاهدین و دیکتاتوری آخوندی بارها در دادگاههای بین‌المللی به‌مصاف یکدیگر رفتند که در تمام آنها بلااستثنا مجاهدین و مقاومت ایران پیروز این صحنه بودند …”.

وصف وتشریح این پیروزی ها که میگوئید دربرابر جمهوری اسلامی ایران ودر دادگاه های آنچنانی- دادگاه های کشورهایی که روابط خصمانه ی شان با ملت ودولت ایران اظهر ومن الشمس است – چه ربطی به شکایت رها شدگان از کمند پر پیچ وتاب رجوی دارد؟

شما اولین بار است که دراین سطح وسیع- که وسیعتر هم خواهد شد- ازطرف اعضای قدیمی خود به چالش قضائی کشیده شده اید وخواهیم دید که چه حوادث غیر قابل پیش بینی بزرگی برعلیه شما رقم خواهد خورد.

بترسید از روزی که خانواده ها درصف های عظیم تر و اراده ای محکمتر و با انگیزه های مضاعف تر به این دادگاه ها مراجعه کنند که خواهند کرد وتلاش شما برای ضعیف نشان دادن جمهوری اسلامی در برابر دادگاه هایی که شما را از لیست ” تروریست های بد “، خارج کرده و به تروریست های خوب ” اضافه کرده است ، هیچ تاثیری دربرابر عزم جزم ما نخواهد داشت .

گروهی از خانواده های تبریزی اسرای رجوی

خروج از نسخه موبایل