در کسوت یک خانواده سر سازگاری با فرقه مجاهدین را ندارم

زهرا قلیزاده مریم رجوی را به چالش کشید

جناب پوراحمد عزیز

با سلام و تبریک اعیاد پرخیر و برکت شعبانیه از شما خواهش دارم دلنوشته اینجانب را با درج در سایت نجات اطلاع رسانی کنید تا به گوش مریم رجوی متوهم ودیوانه برسد.

زهرا قلیزاده خواهر اسیر علی قلیزاده

اینجانب زهرا قلیزاده خواهر اسیر فرقه ضاله رجوی علی قلیزاده، اتفاق ۱۸ اسفند 1399 را به فال نیک میگیرم و پروردگارخود را شاکرم که با اقامه چنین دادگاهی با ورود شماری از جداشدگان و شاهدان عینی جنایات رجوی، ماهیت اصلی این فرقه جنایتکار بیش از پیش بخوبی بر همگان آشکار و روشن شد و شخص رجوی را وادار به واکنش کرد که بخواهد همگان را از سر تیغ بگذراند و ترور فیزیکی نماید درحالیکه نمیداند که خود سالیان است که بلحاظ روحی وجسمی مرده وبی خاصیت شده است.

سالهاست من و سایر خانواده های اسیران فرقه رجوی منتظر برگزاری چنین دادگاهی بودیم و لحظه شماری میکردیم چرا که اقامه دعوی خواهان برای تظلم خواهی ما از رجوی را نیزدر بر میگیرد و اهداف مان مشترک است .

مزیت وبرتری که این دادگاه دارد وبرهمگان هم روشن است افشاگری و دادخواهی اعضای اصلی و ارشد تشکیلات پوسیده رجوی می باشد که تمام نقشه هایشان را برهم زده و لرزه بر ارکان رهبران فرقه انداخته است که دیگر پنهان شدن در پشت اربابانشان بی فایده است چون به یاری خداوند اربابانشان هم بخاطر همکاری ومخفی کردن وهمدستی با جنایاتشان باید جواب پس بدهند و محاکمه شوند..

پس باید که بترسند و بلرزند و وحشت کنند و به خود بپیچند. چونکه حرف و اعتراف خود اعضای ارشد فرقه میباشد که سالیان درفرقه بودند وجنایاتشان را به عینه دیدند ولمس کردند ..

اینجانب به نمایندگی ازطرف خانواده خود ادامه برگزاری چنین دادگاهی را داریم که جنایتهایی که رهبران فرقه در حق خانواده های اعضای گرفتار در فرقه و مردم مظلوم ایران و عراق داشته اند واعمال ضدانسانی علیه بشریت داشته اند، پاسخگو باشند.

حال میخواهم بدانم این مریم رجوی وعجوزه پیر چه پاسخی و یا چه شعاری بزعم خود برای دفاع از حقوق بشر دارد !

درصورتی که خود حق و حقوق بشریت را زیرپا گذاشته و چه اعمال و جنایات وحشیانه ای که علیه انسانیت و بشریت مرتکب شده است…

اینجانب بار دیگر به تو مریم رجوی خائن گوشزد می کنم که قلدری و پنهان کاری و آویختن به اجنبی به پایان رسیده است و باید که به جانب زباله دان تاریخ روانه شوی ..

باید دراین دادگاه حاضرشوی و محاکمه و تاوان جنایاتت را پس بدهی…

تاوان تمام دردها ورنجهای فرزندانمان ، تاوان چشمهای اشکبار پدران و مادران رنج کشیده طی سالیان دور و نزدیک که کماکان ادامه دارد.

درسال پیش رو امیدوارم انشالله با توکل به خداوند تمام جنایتکاران و دشمنان ایران زمین از جمله فرقه تروریستی مجاهدین در دادگاه عدل الهی محاکمه و به سزای اعمالشان برسند و عزیزان اسیرمان بتوانند به آغوش خانواده هایشان بازگردند.

ازخانواده دردمند وچشم انتظار: زهرا قلیزاده

خروج از نسخه موبایل