تبریک سال نو به باقیمانده های اشرف 3

سال نو را به دوستانم در اشرف 3 تبریک می گویم و امیدوارم سال رهایی و آزادی آنها از چنگال فرقه رجوی باشد گرچه رهبران فرقه همواره تلاش می کنند با حیله و نیرنگ افراد باقیمانده در اشرف 3 را در تشکیلات نگه دارند اما امیدوارم سال 1400 سال امید و سال متلاشی شدن تشکیلات منحوس رجوی باشد .

از دوستانم که در اشرف 3 هستند می خواهم کمی به کارکردهای فرقه فکر کنند . به وعده هایی که طی این سالیان دادند و یکی هم عملی نشد . اگر توجه کرده باشید پیوسته دروغ به خورد شما دادند. اخبار بیرون خلاف خبرهایی است که فرقه تحویل اعضای خود می دهد. بنابراین تجربه ثابت کرده همیشه خلف وعده کردند به همین دلیل سران فرقه رجوی قابل اعتماد نیستند گفته ها و نصایح آنها جهت حفظ منافع شخص رجوی بود .

از خون و جان شما سوء استفاده کرده و به قول خودشان “خون و نفس” شما را به شیشه کرده تا بتوانند به مطامع حقیر خود برسند.

اما باید بدانند هرگز از گندم ری نخواهند خورد زیرا گفتار و کردار آنها اساساً پایه و اساسی ندارد . دروغ محض است ، فرقه برای این که اعضای خویش را در محاق نگه دارد و چوب تشکیلات را بالای سر آنها حفظ کند و اعضای بیچاره را تحت کنترل نگه دارد با سر هم بندی اکاذیب ، عین اشرف یک ، اشرف سه دایر کرد و با حصارهای بلند و نصب دوربین های پیشرفته آن محل را عین زندانی درست کرده تا مبادا کسی بتواند فرار کند خلاصه با توجیه نامربوط و واهی شمایان را در اشرف 3 محبوس کرد.

با همه اینها شما در عراق نیستید در خاک اروپا هستید در عراق صدام از رجوی حمایت می کرد و رجوی اعضایش را از وجود زندان ابوغریب ساخت. اما در آلبانی دیگر این خبرها نیست فضای آلبانی متفاوت است دیگر به اراده تک تک افراد بر می گردد اگر بخواهید می توانید خودتان را برای همیشه از زندان رجوی ساخته آزاد کنید و به دنیای آزاد وصل شوید ، خواستن توانستن است .

“می توان و باید” را جهت آزادی خودتان بکار ببندید.

به امید آزادی همه دوستان در اشرف 3 موفق باشید .
گلی

خروج از نسخه موبایل