اثبات جاعل بودن سران مجاهدین خلق در فضای مجازی

سران سازمان ضد مردمی مجاهدین بعد از اخراجشان از عراق به آلبانی ، برای آنکه همچنان ذهن عناصر فرتوت خود را مشغول نگهدارد و آنها را در فضایی خارج از انسانیت پرورش دهند ، با فراهم آوردن فضای اینترنت که صد البته تماما توسط حامیان تروریستی آنها تدارک دیده شده ، در پادگان آلبانی محیطی بوجود آورند تا عناصر خود را بتوانند بواسطه آن سرگرم نمایند تا خدایی نکرده در فضای آزاد کشور فقیر اروپایی بفکر خانواده و ازدواج و خوشگذرانی نباشند .

سران سازمان ضد مردمی مجاهدین بعد از آنکه در کشور آلبانی مستقر شدند ، برای آنکه بتوانند همچنان به فریب افکار عمومی و بخصوص مردم کشورمان مبادرت نمایند ، در فضای مجازی حضور گسترده ای داشتند تا با بوجود آوردن اکانت هایی که همانند خود سران فرقه رجوی هیچ گونه ریشه ای ندارند بر روی ذهن عناصر خود و افکار عمومی مسلط شوند و بتوانند همچنان خود را بر سر زبانها نگه دارند. غافل از اینکه علاوه بر مردم کشورمان و بسیاری از مردمان جهان ، فیسبوک نیز ماهیت کثیف آنها را فهمیده و اقدام به مسدود نمودن 300 اکانت جعلی آنها نمود! این خبر همانند پتکی بر سر آنها فرود آمد.

جالبتر این بود که در روز گذشته این سران مفلوک فرقه رجوی بودند که هر گونه مسدود شدن سایتهای جعلیشان را دروغ تلقی نموده و آن را بازی جدید حکومت ایران عنوانکردند! که البته بعد از گذشت چند ساعت گفته های خود را پس گرفته و عنوان نمودند که مسدود شدن اکانتهای جعلی شان هیچ خللی در خیانت آنها بر علیه مردم و حکومت کشورمان وارد نخواهد آورد .

سران منسوخ شده رجویسم که مرزهای خیانت و دروغ را در نوردیده و به اوج قله خودشیفتگی رسیده بودند ، انتظار بر ملا شدن ماهیت پلید خود را نداشتند و بلافاصله بعد از آنکه فیسبوک سایتهای آنها را جعلی تشخیص داده و اقدام به مسدود نمودن آنها نمود و این خبر در رسانه های جهانی خبر رسانی شد ، برای آنکه بتوانند خود را از این منجلاب نجات دهند و افکار منسوخ شده عناصر خود را همچنان مشغول نگهدارند ، بلافاصله این اخبار را که از طریق رسانه های مختلف اطلاع رسانی شده بود، دروغ قلمداد کردند! ولی بعد از گذشت مدت کوتاهی اراجیف خود را دوباره نشخوار نمودند و این خبر جهانی را کم ارزش تلقی نمودند. البته این خبر شاید در حضور اذهان منسوخ شده سران رجویسم کوچک باشد ولی شعاع جهانی آن گسترده بوده و مردم پی به ماهیت شوم آنها بردند و خبرگزاریها نیز به خوبی آن را پوشش دادند که حکایت از بی ریشه بودن این سازمان ضد مردمی دارد .

خروج از نسخه موبایل