همسر و فرزند زهرا را از او جدا کردند و به او مارک فاحشه زدند!

رجوی: زنی که در مناسبات ما سیگار بکشد، فاحشه است!

در سایت نجات مطلبی خواندم با این موضوع که طیبه رحمانی لاهوت شکنجه گر رجوی در کیف دختر هیجده نوزده ساله سیگار پیدا کرد و بماند که چه بلایی بر سر این دختر نگون بخت آوردند:

ماجرای شکنجه دختری که در پایگاه مجاهدین خلق سیگار داشت

رجوی در مناسبات با سیگار کشیدن زنها به شدت مخالف بود. زمانی که در اشرف خراب شده در عراق بودم زنی بنام زهرا اهل شمال بود و در آشپزخانه مقر کار می کرد. تعادل نداشت و همسرش از او طلاق گرفته بود و فرزند یک ساله اش را از او گرفته بودند. در نشست های یگانی شرکت نمی کرد. او را تهدید کرده بودند که اگر بخواهی از ما جدا شوی تو را به خارج نزد فرزندت نمی فرستیم. تو را به زندان ابوغریب منتقل می کنیم و به افسران عراقی می گوییم هوای تو را داشته باشند.

به لحاظ روحی اوضاع خیلی بدی داشت. دنبال روزنه ای بود که خودش را نجات دهد. به هر راهی که می رفت به بن بست می خورد. مجبور بود حرفهای سران فرقه را گوش دهد و در درون بسوزد .

یک روز به ما ابلاغ کردند که فردی بنام حسن نظام الملک که آن زمان مسئول مقر بود با نفرات ارکان نشست دارد. نشست برگزار شد و سوژه نشست آن زن نگون بخت بود.

حسن نظام که یکی از شکنجه گرهای رجوی بود در نشست به آن زن می گفت چرا در مناسبات سیگار می کشی و فضای جمع را خراب کردی؟! کاری نکن یک سری را مامور کنم که با تو برخورد فیزیکی کنند. فکر می کنی فقط تو همسرت را طلاق دادی و فرزندت را فرستادی خارج؟! همه این کار را کردند. دستور برادر بوده و همه ما بایستی اطاعت می کردیم. گزارشاتی که در رابط با تو به برادر دادم برادر به من گفت یک نشست یگانی برای تو برگزار کنم و به من گفت از قول من به زهرا بگو زنی که در مناسبات ما سیگار بکشد، فاحشه است!

رجوی ملعون بد دهن راحت به دیگران بر چسب می زد. بعد از مدتی مقر ما را سازماندهی کردند آن زن از مقر ما رفت و هیچ وقت او را ندیدم .
خدا لعنت کند رجوی را …
فواد بصری

خروج از نسخه موبایل