ارتش آزادیبخش؟!

با سربازان پیر و سرنگون سازی از هزاران کیلومتر فاصله؟!

عاقل مردهای قدیمی براین نظر بودند که ” آرزو بر جوانان عیب نیست”.

اما این زن وشوهر( مریم و مسعود ) که نوجوان نیستند که پذیرفته گردد که طبیعی است چنین آرزوهایی و آنهم دراین سطح دست یافتنی داشته باشند تا بتوان امیال آنها را با عاقل مردانی که چنان گفته اند، تطبیق داد.

لازم آمد که چند و چون امیال این زن وشوهر آنچنانی را که بر روی کاغذ آمده و در رسانه های مربوطه ی شان منعکس شده ، با هم مشاهده کرده وبرای تفرج خاطر و آمدن تبسمی برلبان خود ، ملاحظاتی برآن داشته باشیم:

” دستگاه کشتار و ترور آخوندها موسوم به وزارت اطلاعات، در حضیض استیصال خود در بحران سرنگونی، هدف مبرم خود را نابودسازی مجاهدین بعنوان تنها نیروی تهدید کننده ولایت فقیه قرار داده و طی سالیان و بطور مشخص در سالهای اخیر که ارتش آزادیبخش در قرارگاه سرنگونی یعنی اشرف۳ مستقر گردیده، دست به انجام زنجیره‌ای از اقدامات در این زمینه زده است “.

فرقه ی مجاهدین خلق متشکل از اعضایی که چه به لحاظ سنی و جسمی و چه به لحاظ انگیزه و شور مبارزاتی و چه به لحاظ امکانات و بعد مکانی فرتوت می باشد ، چه تهدید می تواند ایجاد کند؟

جر دست و پا زدن بی نتیجه و آویزان دولت های متخاصم شدن چیزی در بیلان کاری ندارید و تنها چیزی که این سالها به خوبی یاد گرفته اید مزدوری برای دشمنان هم وطنان تان است و بس و چیزی که به خوبی از یاد برده اید انگیزه و هدف و شکل مبارزه .

تصور کلی ما این است که مشکل باند رجوی ، یکی از هزاران مشکل دولت است که وزارت یا ارگان های ذیربط دیگر، برحسب وظایف ذاتی خود به مورد کوچکی مانند فرقه ی رجوی بی توجه نمیمانند واین قاعده جهانشمول است.

دیگر اینکه شما به موقع خود، با داشتن هزاران نیروی جوان مستقر در مرزهای کشور و مجهز به مدرنترین تسلیحات ممکن اهدائی دشمن محارب و با دست زدن به ده ها حمله، ترور، عملیات ایذائی و …، چه غلطی کردید که حالا درغیاب این امکانات غیر قابل اعاده ، برمیزان این غلط کردن ها بیافزایید؟

شما با این پیر مردان و پیرزنان تحت اختیار خود چگونه خواهید توانست از گوشه ای درآلبانی وبا هزاران کیلومتر فاصله ، ایران را به تصرف خود در آورید؟

تصرفی که ارباب اعظم تان با داشتن 50 پایگاه نظامی دراطراف ایران و کمک گرفتن از کشورهای دست نشانده و خر پول وبا دست زدن به بزرگترین تروریزم اقتصادی ، نتوانسته که انجام دهد؟

دوباره :
” این اقدامات اساسا شامل نامه‌نگاری، ارسال پیام و کلیپ به اسم خانواده‌های مجاهدین در سایت‌های زنجیره‌ای وزارت است که هدف همه آنها شایعه پراکنی، انتشار اخبار کذب و دروغ، جنگ روانی و تبلیغاتی علیه تشکیلات مجاهدین است “.

خانواده ها ضربه ی مهلکی از شما خورده اند و انگیزه ای چنان قوی دارند که مطرح کردن دردشان توسط شبکه های اجتماعی ، احتیاجی به این کمک ها ندارند.

اگر این خانواده ها درمورد شما حرف ناحقی مطرح کرده و مثلا گفته اند که مانع ملاقات آنها با فرزندان اغلب پیر شده ی آنها و حتی یک تماس تلفنی شان با خانواده ی خود هستند، مراتب را با ارائه ی مستندات خود دائر براینکه چنین نیست که آنها ادعا دارند، با وضوح تمام در رسانه های خود مطرح نموده و رسوایشان سازید!!!

بازهم :
” جنگ روانی و شیطان سازی وزارت اطلاعات با انواع مزاحمت‌ها، اذیت و آزارها و تهدید و تطمیع‌ برای مجبور کردن خانواده‌ها برای همکاری با رژیم، دورکردن آنها از مقاومت و وادار کردن آنها به موضعگیریهای مطلوب ومورد نظر رژیم علیه مجاهدین صورت می‌گیرد”.

ما که جزوی ازاین خانواده های مظلوم و هجران کشیده باشیم، این ادعای شما را کما و کیفا مورد تکذیب قرار میدهیم.

شما با بازکردن راه ملاقات ما با فرزندان خود واجازه ی برقراری تماس تلفنی آزاد ، عملا خواهید دید که ما دخالتی با اختلافت شما با حکومت نداریم والبته بطور تجربی میدانیم که باین سادگی تن باین کار نخواهید داد.

چرا که بنظر مسعود ما خار چشم او بوده ودشمنی سرسخت برای او بشمار آمده ایم.

همچنین :
” همانطور که عوامل و مهره‌های ریز و درشت رژیم بارها اعتراف کرده‌اند، اکنون بیش از هر زمان دیگر، مجاهدین با اقبال اجتماعی و جذب نیروی جوان و شورشی مواجه هستند و تلاش این مزدوران در خدمت حکومت، در یک کر هماهنگ هدایت میشود.”

اگر کسی چنین حرفی زده، بدانید که شما را دست انداخته وگرنه هیچ اقبال عمومی نسبت بشما وجود ندارد وآنچه که هست، تنفر مدام افزایش یابنده به رهبری سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق است که اوضاع خانواده ها وفامیلان اسیر در چنگال رجوی را اینگونه تلخ وتباه کرده است.

ضمنا، مطمئن باشید که جواب این هتاکی ها برعلیه ما مظلومان به هر وسیله ی ممکن داده خواهد شد و در این راه تهدیدات و تهمت زنی های شما، عزم ما را در مبارزه ای که بخاطر پاسخ شرافتمند به عواطف انسانی مان بطور مداوم جریان خواهد داشت ، جزم تر خواهد کرد.

گروهی از خانواده های اسرای رجوی در تبریز

خروج از نسخه موبایل