فرقه رجوی با به صحنه آوردن اعضای گرفتار چه اهدفی را دنبال میکند؟

شوهای مسخره تلویزیون فرقه رجوی برای همه آشنا است، این شوها سالیان است که از تلویزیون مسخره فرقه رجوی موسوم به سیمای آزادی پخش می گردد و همیشه هم مورد تمسخر مردم آگاه ایران بوده و هست، این شوهای کمدی اکثرآ بر علیه اعضای سابق فرقه تهیه و تنظیم می شود، اکنون مدتی است که فرقه رجوی برنامه های مسخره خود را روی خانواده های اعضای گرفتار در تشکیلات قرون وسطائی خود کوک کرده، افرادی را که در این شوهای مسخره شرکت می دهد برای ما اعضای جدا شده غریبه نیستند و ما تمامی آنان را بخوبی می شناسیم و با فرهنگ ادبیات گفتاری آنان نیز آشنا هستیم.

اما هدف فرقه رجوی از راه اندازی چنین شوهای بی سروته چیست؟

یکم، قرار دادن هرچه بیشتر اعضای گرفتار رو در روی خانواده و عزیزان خود جهت ایجاد تنفر هر چه بیشتر در اعضا نسبت به خانواده خود.

دوم، قطع امید خانواده ها از عزیزان خود، البته با این گمان که توهین افراد به خانواده می تواند مادران و پدران را از فرزند یا عزیز خود دلسرد کند.

سوم، با وادار کردن افراد به این عمل شنیع و ضد انسانی، ( توهین به خانواده) فرقه رجوی فرد را مجبور به سکوت می کند و هر گاه به موضوعی اعتراض کرد بهانه ای برای ساکت کردنش در دست دارد، سابقآ از افراد اعتراف کتبی می گرفت تا بهانه ای برای سرکوب در دست داشته باشد.

چهارم، اخاذی از خانواده ها، یکی دیگر از اهداف فرقه رجوی با اجبار کردن اعضای خود به شرکت در شوهای تلویزیون منفورش اخاذی از خانواه هاست که در این مورد خانواده ها بایستی بسیار هوشیار باشند که مورد اخاذی قرار نگیرند.

پنجم، ترساندن اعضای خانواده از فردا و تهدید آنان به مرگ.

چندی پیش فرقه رجوی اسماعیل پورحسن را به صحنه آورد تا همین سیاست کثیف را که در بالا توضیح داده شد به اجرا بگذارد، در این {نامه} سراسر مسخره {منسوب به} اسماعیل پور حسن جملات و کلماتی را بیان نمود که اساسآ با فرهنگ و ادبیات گفتاری وی همخوانی نداشت. اسماعیل را همه ما می شناسیم و با شیوه و بیان کلمات وی هم آشنایی کامل داریم، متن دیکته شده ای را که فرقه رجوی تهیه کرده بود بسیار متفاوت از طرز بیان وی بود و همینجا هم دم خروسش بیرون زد، در تمام چرندیاتی که فرقه برایش دیکته کرده بود دو نکته نظرم را جلب کرد، لطفآ به این دو نکته دقت کنید:

اسماعیل می گوید: نمی دانم این علاقه وافر به من از کجا ناشی می شود؟
(منظورش علاقه خانواده اش نسبت به خودش است)

چه پاسخی می توان به این پرسش داد؟ آیا می توان از مادر یا پدر، برادر یا خواهری پرسید چرا مرا دوست داری و علاقه تو به من از کجا ناشی می شود؟

ببینید این سئوال چقدر احمقانه است، و برای همین هم تاکید می کنم که فرقه رجوی برای نفرت پراکنی اینگونه به افراد خود دیکته می کند و الا کدام فرد نرمالی چنین پرسشی را مطرح می کند؟

و دوباره:
توصیه ام به آنها ( یعنی خانواده ها ) این است که حداقل به فکر آینده خود باشند. به یاد بیاورند که مردم قهرمان خطه گیلان در روز سقوط دیکتاتوری شاه چگونه سزای مزدوری ساواکی ها را کف دستشان گذاشتند.

فرقه رجوی همیشه منتقدین و مخالفین خود را علنآ تهدید به مرگ کرده، همین چند سال پیش هم رجوی از ناکجا آباد عربده سر داد و جدا شدگان از فرقه اش در اروپا را تهدید به مرگ کرد، والان هم خانواده های اعضای اسیر را هدف قرار داده اما نه به زبان رجوی بلکه از زبان اعضایی که به ناچار پشت دوربین تلویزیون قرار می گیرند، اما سئوال اینجاست آیا با این تهدیدات می توانند از عشق و عاطفه مادران و پدران نسبت به فرزندان خود که گرفتار فرقه منحوس رجوی هستند سرسوزنی کاست؟ هرگز، هرگز.

اگر فرقه رجوی گمان کرده که با این برنامه های مسخره خود می تواند عشق و عاطفه و انسانیت را در وجود خانواده ها بکشد؟ این آب در هاون کوبیدن است.

خانواده ها بایستی مواظب اخاذی از طریق تماس های تلفنی هم باشند و تا از جدا شدن کامل عزیزانشان از فرقه رجوی مطمئن نشده باشند اقدام به کمک مالی برای آنان نکنند، ممکن است کسی از خویشاوندان از آلبانی تماس گرفته و بگوید از فرقه جدا شده و نیاز به کمک مالی دارد و شاید خانواده ها گمان کنند که برای کمک به وی بهتر است هر چه در توان دارند به او کمک کنند، اما بایستی از جدا شدن فرد از فرقه اطمینان حاصل کرد و بعد از آن اقدام نمود.

فرقه رجوی بیاد داشته باشد که با این برنامه های مسخره هیچگونه خللی در عزم جزم خانواده های بپاخاسته ایجاد نخواهد کرد و در پایان مانند همیشه بازنده صحنه خواهد بود.

خروج از نسخه موبایل