کسادی بازار فرقه رجوی در صفحات اجتماعی

اتاق نشر اکاذیب فرقه رجوی تلاش حداکثری خود را برای خوراندن اخبار کذب و تحلیل های آبکی از شرایط جامعه ایران در شبکه های اجتماعی بکار گرفته است و چرندیاتی نیست که توسط این فرقه در اینترنت منتشر نشده باشد.

ساخت و استفاده از صدها هشتگ مختلف برای بازدید بیشتر کاربران شبکه های اجتماعی از جمله روش های رایج این اتاق است! اما نتیجه حاصل شده این است که خزعبلات منتشر شده در صفحات فرقه رجوی بازدید و لایکی در حد تبلیغات انجام شده نداشته است.

به همین علت در اقدامی مضحک انتشار دهندگان اکاذیب در این اتاق وظیفه دارند خودشان یکدیگر را لایک کنند و برای همدیگر نظر بگذارند و مضحک تر اینکه همدیگر را تائید هم می کنند و چه هندوانه ای زیر بغل هم می گذارند. تصویر زیر نمونه ی یکی از این نان قرض دادن های اتاق نشر اکاذیب فرقه رجوی به همدیگر است.

در این تصویر نگارنده مطلب و نظر دهنده هر دو از اعضای فرقه رجوی هستند و چه بسا از دو سیستم کنار هم استفاده کنند و حتی شاید هر دو صفحه متعلق به یک نفر از اعضای فرقه باشد اما این کار احمقانه را برای به چشم آمدن صفحه اش انجام داده است.

همانطور که می بینید با گذشت 10 روز از نشر این کلیپ تا به امروز تنها 26 نفر از این کلیپ بازدید کرده اند و تا 3 روز بعد از انتشار هیچ کس نظری راجع به آن نداده است و لذا مجبور شدند خودشان برای خالی نبوده عریضه وارد خودستایی و نان قرض دادن شوند و اولین نظر را راجع به این کلیپ و محتوای دروغ آن بدهند.

خروج از نسخه موبایل