مریم رجوی همچنان در سکوت مطلق !

چه رابطه ای مابین فرقه رجوی و گروه تروریستی طالبان وجود دارد؟

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی

روز شنبه، ۱۸ اردیبهشت (هشتم مه) پایتخت افغانستان بار دیگر شاهد یک جنایت فجیع بود. شامگاه شنبه رسانه های محلی، خبرگزاری ها و مقامات رسمی جزئیات گوناگون از انفجار بمبی در نزدیکی مدرسه دخترانه «سیدالشهدا» در منطقه دشت برچی، واقع در غرب کابل گزارش کردند .

بر اساس برخی گزارش ها، حمله خونین به شهروندان غیرنظامی توسط موشک انجام شده است .

یک شاهد عینی اما به آسوشیتدپرس گفته است، ابتدا یک خودروی بمب گذاری شده و پس از آن دو بمب مجزا منفجر شده اند.
چند روز ازآن حمله تروریستی و مرگبار در کابل ، در مقابل مدرسه دخترانه می گذارد . اکثر رهبران جهان با محکوم کردن این حمله تروریستی ، ابراز همدردی با مردم داغ دیده افغانستان کردند. اما فرقه رجوی ، مخصوصا مریم رجوی همچنان در سکوت مطلق هستند ! اختیار کردن علت این سکوت چیست ؟

خانم رجوی که خودش را مدافع حقوق زنان می داند !؟
مریم رجوی در سخنرانی «نقش کلیدی زنان، در مبارزه با بنیادگرایی» و ظلم بی عدالتی که برزنان می شود هزاران فاکت نمونه وجود دارد که در کنفرانس های مختلف در بوق و کرنا می کند.

یا در کال کنفرانسی ماه رمضان 1400 اینچنین بیان می کنند :
) دراین کنفرانس حلول ماه مبارک رمضان را به عموم مسلمانان جهان به خصوص خواهران و برادرانمان در کشورهای عراق و سوریه و یمن و لبنان و فلسطین و افغانستان که قربانیان مستقیم رژیم ولایت فقیه هستند،.(

اگر به واقع این چنین هست که مردم افغانستان خواهران و برادران هستند چرا سکوت کرده ؟ هیچ گونه موضع گیری نکرده ! مگرشما در اروپا از همین مردم کشور افغانستان سوءاستفاده نمی کردید و آنها را با هزینه گزاف که در شوی مسخره ویلپن برای پر کردن سالن با ترفند های مختلف و وعده غذا و پول تشویق می کردید که شرکت کنند و در رسانه ها به جای مردم ایران جا بزنید و بگویید که مردم ایران خواهان شما هستند.

شما حتی صحبتهای خودتون را هم قبول ندارید دعوای شما با دولت جمهوری اسلامی فقط برای قدرت هست . از سوئی دیگر در سخنرانی هشت مارس در دفاغ از حقوق زنان خودتان را داشتید خفه می کردید .

این سوال پیش می آید و مریم رجوی باید پاسخگو آن باشد که چرا در باره این جنایت سکوت مطلق کرده اید ؟ چه رابطه ای ما بین شما و گروه تروریستی طالبان وجود دارد که حاضر نمی شوید موضع بگیرید و این جنایت را محکوم کنید ؟. و شاید هم ارباب مشترک شما اجاره نمی دهد که در این رابطه اظهار فضل کنید .

خانم مریم رجوی شما به دروغ خود را مدافع حقوق زنان می خواهید جا بزنید! در این بزنگاه ها هست که دست شما رو می شود و تمام بافته های دروغین شما پنبه می شود .زمستان می رود و روسیاهی برای ذغال می ماند .

زهرا معینی

خروج از نسخه موبایل