نمایشگاه مد و لباس یا نمایش حقوق بشر؟

روز گذشته باز هم مریم رجوی به صحنه آمد تا سناریوی حقوق بشری یک دادگاه صهیونیستی در آنتاریو را تبریک بگوید و باز هم مثل سال های گذشته خواهان تروریستی خواندن سپاه پاسداران شود!. بنظر می رسد نیروهای مدافع وطن که طی 40 سال گذشته امنیت ایران را تضمین کرده اند، بزرگترین خار چشم مریم رجوی در سال های اخیر شده اند، چرا که اجازه ندادند پروژه صهیونیستی-سعودی «داعش» ثبات پیدا کند و غرب آسیا را ببلعد و امیدی برای وی در رسیدن به قدرت در ایران تجزیه شده باشند. به همین خاطر، در تمامی این سالیان، هرکجا نمایش و کنفرانسی برگزار شده، مریم رجوی ملتمسانه از غربی ها درخواست کرده تا ضمن تشدید تحریم ها علیه ملت ایران، این نهاد نظامی را هم به لیست سازمان های تروریستی خود بیفزایند. بگذریم که دولت های غربی خود مولد و پشتیبان تمامی گروه های تروریستی در جهان بوده اند و هستند، اما مریم فراموش کرده که سازمان مجاهدین تحت رهبری مسعود رجوی یکی از بنیانگذاران بمبگذاری و ترور در ایران پس از انقلاب 57 بوده است.

واضح است مریم رجوی (که این روزها خود را با نمایش های حقوق بشری و بازی های مد و لباس سرگرم کرده) می خواهد از یک مسئله مهمتر فرار کند و آن معضلات روزافزون بحران نیرویی و تشکیلاتی در درون سازمان مجاهدین و همچنین مسئله فلسطین اشغالی است. به این معنا که مسعود و مریم با انبوه سوال ها و تناقضاتی مواجه هستند که اعضای اسیر در آلبانی مطرح می کنند و هیچ پاسخی نمی گیرند. لذا تنها کار، سرگرم کردن آنها با نمایشگاه های مد و لباس مریم رجوی و بازی با حقوق بشر است.

واقعیت این است که رهبران مجاهدین اجازه ندارند حتی یک موضعگیری ساده انسانی و اخلاقی در برابر کشتار مردم و کودکان فلسطینی داشته باشند و می دانند که برداشتن حتی یک گام در این مسیر به معنای عبور از خط سرخ لابی های صهیونیستی است که با پشتوانه آنها توانسته اند در این مدت اروپا را جولانگاه خود سازند و به منابع مالی گسترده دست یابند. عبور از این مرز سرخ به معنای پذیرش فروپاشی تشکل مجاهدین در اروپاست، همانطور که در عراق نیز اجازه نداشتند یک کلمه علیه صدام حسین موضعگیری و اقدام جنایتکارانه او در بمباران شیمیایی مردم کردستان را محکوم کنند. امروز هم دولت اشغالگر به آنها چنین مجوزی نمی دهد، لذا ترجیح می دهند بجای سخن گفتن پیرامون آنچه برایشان هزینه در بر دارد، خود و نیروهایشان را با هواپیمای اوکراینی و اعدام ها سرگرم کنند تا محلی برای کسب درآمد بیشتر باشد.

آخرین تقلای مریم رجوی برای جبران این رسوایی «پرسکوت» به میدان کشیدن «شیر همیشه در تابوت مجاهدین» با تصویر 30 سال منجمد شده او و صدور یک پیام تحقیرآمیز است که عملاً «مقاومت» مردم فلسطین را به سخره می کشد و به تعریف و تمجید سازشکارانی می پردازد که زمینه را برای زیاده خواهی دولت صهیونیستی مهیا ساختند!

اما با وجود اینهمه فریبکاری، کیست که نداند مسعود رجوی در برابر هدف قرار گرفتن هواپیمای ایرانی توسط ناو آمریکایی سکوت پیشه کرد و به آن رضایت داد؟ همانطور که دیگر جریانات وابسته آنرا به فراموشی سپرده اند و با هواپیمای اوکراینی به معامله مشغول شده اند! و تلاش دارند آنرا دستاویزی علیه انتخابات نمایند! خطی که دقیقاً از سوی شبکه های فارسی زبان غربی ترویج می شود.

حامد صرافپور

خروج از نسخه موبایل