گدایی رجوی از آمریکا برای جنگ با ایران

رجوی که در تمام مدت بمباران مردم غزه و ویران کردن خانه ها و ساختمان ها بر سرشان توسط ارتش اسرائیل و هنگام سرکوب فلسطینیان در فلسطین اشغالی و تجاوز صهیونیست ها به اماکن مقدس یک کلمه هم حرف نزده بود و نه تنها هیچ اعتراضی نداشت بلکه با سکوت خود آن را تایید می نمود، بعد از پذیرش آتش بسِ بدون شرط توسط نتانیاهوی کودک کش که کمتر از پذیرش شکست نبود، و در حالی که مردم فلسطین و جبهه مقاومت و تمامی مردم با وجدان منطقه و جهان مشغول جشن وشادمانی از این پیروزی و جمع شدن بساط جنایت جنگی صهیونیست ها (ولو بطور موقت) هستند، پیامی فرستاد.

در این پیام نه از پیروزی و مقاومت فلسطینیان سخنی گفته شده و نه از محکومیت جنایت های جنگی صهیونیست ها چیزی بیان گردید. اما در عوض رجوی با این پیام خوی خونریز خود را نشان داد و از جنگ طلبان آمریکایی درخواست جنگ علیه ایران را نمود. وی در بخشی از این پیام نوشت : “” [آقای] خامنه ای … در پیامش پس از آتش‌بس در غزه … به پشتگرمی سیاست «نه‌جنگ» در آمریکا «دولتهای مسلمان» را بی‌محابا به «تقویت نظامی» و «پشتیبانی مالی که امروز بیش از گذشته مورد نیاز است» فرا می‌خواند و «دستورالعمل» و «راه کار آینده» و «قیام یکپارچه» مقرر می‌کند.”

وی به آمریکایی هایی می گوید که چرا سیاست «نه جنگ» را علیه ایران کنار گذاشتند و به زبان معکوس چرا سیاست «جنگ» را در قبال ایران به کار نمی برند و با ایران وارد جنگ نمی شوند!!!

به رجوی باید گفت دوران «ترامپ» ، «فشار حداکثری» ، «ترور مقامات رسمی ایران» و «ترور اقتصادی» که توسط جنگ طلبان آمریکایی ها علیه ایران اجرا شد دیگر گذشته است. مقامات ریز و درشت در آمریکا به شکست این سیاست ها اذعان کرده اند. عطش سیری ناپذیر رجوی از جنگ و خونریزی از این طریق سیراب نخواهد شد و به زودی باید جواب جنایات و خیانت هایی که علیه مردم ایران و منطقه اعم از فلسطین، لبنان، عراق، سوریه و … انجام داده را پس بدهد.

به رجوی ها باید گفت دیدید گذر زمان چه خوب مشخص کرد که شعارهای ضد آمریکایی و خود را ضد امپریالیست معرفی کردن تان چگونه رو شد و مشخص گردید که شما نه تنها مبارز و مجاهد نیستید ،  مسلمان و وطن پرست هم نیستید. شما فریبکاری بیش نیستید و به معنی دقیق کلمه منافق می باشید.

برای بهتر رو شدن چهره این ریاکاران برخی از شعارهای ضد آمریکایی که رجوی ها در نشریه مجاهد مطرح می کردند را در زیر ملاحظه می کنید. آن را مقایسه کنید با گدایی امروزشان از آمریکایی ها !

صالحی

خروج از نسخه موبایل