پیام خانم نساء بلوچ اربابی به برادرش خسرو

مامان گناه داره، می خوای دق کنه از دوری تو؟!

سلام داداش، خوبی؟!
منم آبجیت نساء، خیلی منتظرتم، می خوام برگردی.
تو همیشه می گفتی ایران، ایران ما خوبه. چرا رفتی خودتو اونجا گرفتار کردی؟!
مامان گناه داره، می خوای دق کنه از دوری تو؟!
برگرد.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

خروج از نسخه موبایل