نماینده پارلمان عراق خواستار اخراج مجاهدین شد

نماینده پارلمان عراق خواستار اخراج مجاهدین شد
هادی الهادی/ خبرگزاری اصوات العراق
باسم شریف عضو مجلس نمایندگان عراق از دولت مالکی خواست تا سازمان مجاهدین خلق ایران را از این کشور اخراج كند.
شریف در گفت‎وگو با خبرگزاری مستقل اصوات العراق گفت: دیدارهایی بین برخی از مسؤولان عراقی با اعضای این سازمان در داخل و خارج از عراق انجام شده و اظهاراتی از برخی از آنها شنیده می‎شود كه با روی‎كرد كلی دولت عراق هم‎خوانی ندارد و این امر باعث تشویش در امور سیاسی خواهد شد.
وی در ادامه افزود: اگر این مسؤولان موضعی مخالف با روند سیاسی عراق اتخاذ كنند، پارلمان نیز می‎تواند آنان را استیضاح كند. در حال حاضر آنان به‎صورت دوگانه رفتار می‎كنند و این مواضع در نهایت به ضرر دولت عراق خواهد بود.
وی در ادامه توضیح داد: دولت عراق سازمان مجاهدین خلق را یك سازمان تروریستی به‎شمار می‎آورد و احدی از اعضای پارلمان حق ندارد با عناصر این سازمان دیدار كند مگر این‎که تحت نظر حكومت باشد. دیدارهای فعلی و با این شیوه، خارج از چارچوب دولتی، رسمی و دیپلماتیك می‎باشد.

خروج از نسخه موبایل