چند میگیری عضو موسسان پنجم بشی؟

آقای پیمان موسسان پنجم به افرادی مانند شما نیاز دارد

اکنون رجوی سر از قبر در آورده و آهنگ جدیدی به نام موسسان پنجم ارتش کاغذی نواخت. در این میان هر کسی به فراخور حالش و مقدار دریافتی ماهانه اش از موسسان پوشالی پنجم وی حمایت می کند . یکی از نفراتی که به اراجیف رجوی پاسخ مثبت داده جمشید پیمان است که هر موقع لازم باشد دست به قلم می برد.

وی برای اینکه از قافله عوامفریبی رجوی دور نشود هول شده و به موسسان پنجم پاسخ مثبت داد!

وی ابتدا عنوان می کند ضرورت اعلام موسسان پنجم به خاطر بحرانهای فزاینده ای ست که حکومت ایران را در خود فرو برده است! ابتدا باید به وی متذکر شد که اعلام موسسان سریالی ارتش کاغذی به خاطر شرایط بسیار خطرناکی است که در مناسبات رجوی وجود دارد، تا این گونه اعضای ناراضی در درون تشکیلات را به بند بکشند و آنان را با وعده های دروغین تا مدتی نگهدارند و ما در مراحل قبلی هم در مناسبات شاهد بودیم که انحلال ارتش کاغذی توسط رجوی دروغی بیش نیست .

اما سئوالی که وجود دارد چرا رجوی در سرفصل انتخابات دست به این بازی مسخره زده است ؟ رجوی به خوبی دریافته که اگر انتخابات به پایان برسد و مسئله برجام نیز حل و فصل شود دیگر نیروهای خودش هم برایش تره خورد نمی کنند و با این بهانه سعی نمود وارد این شعار مسخره که قبلاٌ هم در مناسبات کارآیی نداشته بشود .

جمشید پیمان در جای دیگری از سیاه نامه خود مدعی می شود عضو فرقه و ارتش رجوی نبوده است ولی از چهل سال پیش که مبارزه خیالی رجوی شروع شده در جریان است . باید به وی گفت اگر شما در جریان مبارزه بودید ابتدا رجوی شعار جمهوری دموکراتیک اسلامی سر می داد چه شده که امروز دیگر از اسلامی بودن خبری نیست ؟ آیا این کار هم جزء ابعاد و تاکتیک های رجوی است که اتخاذ نموده است؟! یا برای عوامفریبی و گول زدن دیگران است؟

وی در جای دیگری مدعی است خواهان براندازی و استقرار یک نظام جمهوری مبتنی بر اعلام جهانی حقوق بشر است !! واقعا این حرف شما ما را به خنده می اندازد بس که مسخره و بی محتوا است! خود رجوی ها هم به این حرف ها اعتقادی ندارند . اگر بحث جهانی حقوق بشر است مگر شاهد جنایت اسرائیل علیه مردم فلسطین نبودید که چگونه کودکان زیر بمباران کشته می شدند چرا شما و سرکرده جنایت کارتان خفه شده بودید ؟ چرا وقتی اعضای فرقه در سال 60 مردم بی گناه تهران و دیگر شهرها را به صرف داشتن ریش ترور می کردند حرفی نزدید ؟ چرا وقتی تروریست های داعش در کشورهای همسایه دست به جنایت می زدند از شما هیچ صدایی مبنی بر محکوم کردن کار تروریست ها شنیده نشد ؟ چرا وقتی رجوی دستور شکنجه و اعدام نفراتش را در اشرف پیاده می کرد ، اعتراضی نکردید؟ ایکاش برای چند روز هم شده عضو فرقه می شدید تا حقایق را بهتر ببینید.

باید به جمشید پیمان گفت؛ هر ایرانی آزادی خواهی به هیچ عنوان فرقه و اعضای مفت خور شورای بیکاران فرقه را قبول ندارد چون به خوبی دریافتند که همه شما جز خیانت به مردم ایران کار دیگری انجام ندادید. پس شما هم مانند رجوی ها اسیر توهم خود پرستی و کیش شخصیت هستید و فکر می کنید که در ایران کسی شما را به حساب می آورد . ایکاش این قدر جرات می داشتید که حداقل تماسی با داخل کشور داشته و در مورد فرقه سئوال می کردید! بعد متوجه می شدید که همه مردم ایران سران فرقه را مورد لعن و نفرین قرار می دهند .

افراد بی سوادی مانند شما از شوی مسخره رجوی حمایت کنید چون  رجوی ها به افرادی مانند شما نیاز دارند که هرگونه بخواهند شما را سر دست شان بچرخانند . باور کنید این داستان موسسان ارتش هم چنان ادامه خواهد داشت و افرادی مانند شما بازیگران این شوی مسخره خواهید بود . البته رجوی ها در پشت پرده پیشنهاد چند می گیری عضو موسسان پنجم بشوید را داده و بهتر است شما مبلغ دریافتی را عنوان کنید !

هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل