سناریوهای مهندسی شده سران سازمان مجاهدین خلق در خوزستان جواب نداد

اعتراض به وضعیت اقتصادی در همه جای دنیا مرسوم می باشد. مردم هر کشوری بنا به نیاز خود و بصورت مسالمت آمیز نسبت به حواشی اطراف خود دست به اعتراض مدنی بزنند تا بتوانند صدای خود را به گوش مسئولین برسانند که در برخی مواقع متاسفانه عناصر سودجو از این گردهمایی ها به نفع خود سود میبرند و با دخالت های بیجای خود این تجمعات را به مسیری غیر از آنچه مردم انتظار دارند، سوق میدهند! جریانات اخیر خوزستان نیز از جمله آنها می باشد .

در کشورمان ایران همانند تمامی کشورهای جهان از چند سال قبل مشکلات اقتصادی که در دنیا متداول شده بود گریبان دولت و مردم را گرفت و بخاطر جریانات جوی حاکم متاسفانه در سال جاری بی آبی و گرمای تمام عیار را نیز بدنبال داشت و مزید بر علت شد تا مردم نتوانند در کشاورزی و دامپروری همچون سالهای قبل موفق باشند و از طرفی تحریم های کمرشکن امپریالیسم ( که سران سازمان ضد انسانی مجاهدین آنها را در راه تحریم بسیار تشویق می نمودند و هم اکنون نیز پای ثابت تحریم علیه کشورمان هستند ) باعث شد تا بسیاری از ملزومات و مایحتاج اقتصادی وارد کشور نشود و تمام اینها به مردم عزیز کشورمان فشارهای اقتصادی و روانی بالایی را وارد نمود که با همه گیری کووید 19 این حلقه کامل شد و باعث اعتراض های آرام مردم خوزستان و برخی مناطق کشور نسبت به این مسائل شد .

اما موضوعی که باعث میشود این اعتراض های مسالمت آمیز مردم کشورمان در برخی مواقع به خشونت کشیده شود ، برنامه های مهندسی شده دشمنان ایران و مردم است همانند رژیم صهیونیستی و یا رژیم آل سعود و پدر خوانده آنها یعنی امپریالیسم. که با شانتاژ عناصر خود فروخته خود مانند سران سازمان ضد انسانی مجاهدین خلق و عوامل وابسته آنها مانند کانون های وحشی ، این اعتراض های آرام و مدنی مردم منطقه را به خشونت می کشند تا با بهره برداری غیر اخلاقی از آنها بر علیه کشورمان و برای منزوی نشان دادنشان سوء استفاده نمایند. در اعتراض های اخیر خوزستان به وفور شاهد چنین اقدامات  تحریک آمیز از سوی سران سازمان ضد ایرانی مجاهدین بودیم که با هوشیاری مردم آن منطقه که از زمان جنگ تحمیلی با روح سیاه و پلید نفاق گونه آنها آشنایی دارند ، تراژدی آنها با شکست سنگینی مواجه شد و باعث بی آبرویی سران فرقه رجوی و حامیان تروریستی آنها شد .

البته سران مفلوک سازمان ضد ایرانی مجاهدین خلق برای حفظ روحیه عناصر پیر و از کار افتاده خود دست به هر اقدام غیر انسانی میزنند که نمونه آن را در تحریک مردم خوزستان و قبل تر از آن در مناطق دیگر کشورمان شاهد بودیم که با درایت و مدیریت مسئولین کشوری این خیانتهای آنها با شکست مواجه شد و همچون پتکی بر سر عناصر مفلوک و سران ضد ایرانی مجاهدین خلق وارد آمد که البته این وطن فروشان هیچ گاه از این شکستها درس عبرت نگرفته  و نمیگیرند چرا که سود آنها در کشته سازی عناصر خود و ایجاد هیاهو برای گرفتن مزد خود از اربابان تروریست پرورشان می باشد که در مورد اعتراض های آرام مردم خوزستان تمام برنامه های آها نقش بر آب شد.

خروج از نسخه موبایل