ارجاع پرونده جنایتهای فرقه رجوی به دادگاه لاهه و واکنشهای هیستریک این فرقه

فرقۀ جنایتکار رجوی به جای پاسخگویی به خانواده های دردمند و پدران و مادران داغدیده در یک فرار به جلو با بی شرمی تمام، همه جدا شدگان و خانواده های آنها را به مرگ تهدید می کند و با برچسب های ناچسب وعناوینی که فقط شایستۀ خود رجوی و سران جنایتکار آن است همه را مأمور و مزدور خطاب می کند گرچه تا الآن بر همگان روشن شده که نان مزدوری خوردن فقط و فقط شایستۀ خود رجوی و سران پوشکی و رو به موت اوست.

جمعی از اعضا و مسئولین سابق فرقه رجوی روز دوشنبه پنجم جولای ۲۰۲۱ در مقر دادگاه بین المللی لاهه حضور پیدا کرده و یک مجموعه از شکایات اعضای شکنجه شده توسط فرقۀ رجوی و شکایات خانواده های آنها را همراه با اسناد و مدارک و حکمهای صادره مربوط به آن، به دبیرخانه دادگاه بین المللی لاهه در هلند به صورت حضوری تحویل دادند.

در هنگام ارائه، توسط یکی از اعضای دبیرخانۀ دیوان بین المللی لاهه اسناد و مدارک مورد بررسی اولیه قرار گرفت و در دفتر دبیرخانه ثبت شد.

در ادامه اعضای سابق فرقۀ رجوی شرکت کننده در تسلیم این شکایتها و مدارک در مقابل دیوان عالی لاهه یک اکسیون برگزار کرده و با نصب بنر و پخش اطلاعیه جنایات فرقه رجوی را افشا کردند که مورد استقبال و توجه شهروندان هلندی قرار گرفت.

این حرکت یک اقدام بسیار بزرگ برای باز کردن پرونده جنایات مسعود رجوی و همسر تروریستش مریم قجرعضدانلو و این شکایت همراه با اسناد متقن و همچنین حکم صادره از طرف شعبۀ قضایی محاکم بین المللی بود که شاکیان آن تعداد ۴۲ نفر از اعضای سابق فرقۀ رجوی هستند که توسط دژخیمان این فرقه زندانی و شکنجه شده اند و دهها سال توسط این فرقه مورد بیگاری شبانه روزی بدون هیچگونه دستمزدی قرار گرفته اند. باید رجوی و مسئولین این جریان تروریستی در این دادگاه محاکمۀ علنی شده و به سزای اعمالشان برسند.

البته بر همگان روشن شد که ارجاع این پرونده به دادگاه کیفری لاهه بزرگترین ضربه به تار و پود پوسیدۀ رجوی بود و رجوی نمی تواند با هذیان گویی و عربده کشی و برپایی شوهای مسخره و اجاره کردن لابیها از دست عدالت فراری شود؛ البته اضافه کنم که این هذیان گوییها و شوهای مسخره با لابیهای اجاره ای از عادات و شگردهای قدیمی فرقه رجوی است که هر وقت کمرش زیر فشار خانواده ها و ناراضیان خم می شود برای منحرف کردن اذهان عمومی و در رفتن از بار پاسخگویی دست به این ترفندهای سوخته و رسوا شده می زند.

رجوی و سران جنایتکار فرقه اش باید به علت طلاقهای اجباری و صدها مورد دیگر نقض حقوق بشر بویژه در عراق باید به دست عدالت سپرده شوند.

در پادگان بدنام اشرف زیر سیطره صدام حسین هیچ کسی جرأت مخالفت با خط مشی و ایدئولوژی رجوی را نداشت و کسانی که در مقابل او قد علم می کردند یا سر به نیست می شدند یا آنچنان بلایی بر سرشان می آورد که دیوانه و روانی می شد که نمونه آن علی رضا بود که بخاطر طلاق ندادن و وارد نشدن به انقلاب مریم او را برای مدتهای طولانی در یک بنگال زندانی کردند و آنقدر او را تحت فشار قرار دادند که بطور کامل روانی شده بود بطوری که برای ساعتها روبروی یک دیوار می ایستاد و با آن صحبت می کرد. این را همه نفرات اشرف دیده بودند.

درست کردن زندان و زندانی کردن بیش از هشتصد نفر از اعضای ناراضی در سال 73. 74 و سربه نیست کردن و کشتن دهها نفر که من خودم از شاهدان آن هستم نمی شود که بدون محاکمۀ بین المللی بماند و فراموش شود. در آن مدت شکنجه های وحشتناکی روی افراد توسط شکنجه گران رجوی انجام شد و این پروژه به نام پروژۀ رفع ابهام نامیده شده بود که جان دهها نفر را گرفت و صدها نفر طی آن مورد زندان و شکنجه قرار گرفتند.

همچنين بیگاری کشیدن از افراد و ایجاد برده داری در اشرف با کارهای یدی طولانی و در گرما و سرمای عراق یکی دیگر از جنایات این فرقه می باشد بطوری که یکی از مسئولین شورای رهبری می گفت آنقدر باید کار کنید که وقتی روی تخت می روید سرو ته تخت را تشخیص ندهید که بیشتر نفرات در اثر کارهای طولانی و سنگین و نبود غذای مناسب دچار بیماریهای لاعلاج شده اند.

راه اندازی عملیاتهای بدون بازگشت که معروف به عملیاتهای نامنظم و راهگشایی و سحر وو… بودند و طی آنها دهها تن کشته شدند یکی دیگر از جنایتهای رجوی است. حتی اگر کسی هم از این عملیاتها سالم برمی گشت رجوی طلبکار او می شد که چرا این فرد سالم برگشت و تا مدتها این نفر را به دلیل امنیتی زیر نظر داشتند البته این خط کاری رجوی بود که می خواست همه را به کشتن بدهد.
برگزاری نشستهای تفتیش عقاید برای سرکوب ناراضیان و ایجاد ترس و خفقان در درون تشکیلات که کسی دیگر جرات نکند که با خط و مشی رجوی ساخته مخالفت کند یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر و آزار و شکنجۀ روحی افراد بود.

همچنین ایجاد حرمسرا و برگزاری «رقص رهایی» یعنی وارد کردن زنان به رقصیدن جلوی رجوی با تن عریان و تجاوز به زنانی که برای مبارزه به اشرف آمده بودند و بارها توسط زنان جدا شده و بیرون آمده عضو شورای رهبری افشا شده است یکی دیگر از جنایتها و رذالتهای مسعود رجوی است که باید پاسخگوی آن باشد.

و دها و صدها جنایت و موارد دیگر نقض حقوق بشر که مسعود و مریم رجوی و سایر سران این فرقه در زمان زمامداری مطلق خودشان در حق هزاران نفر در عراق انجام دادند.

حال جالب است که همین فرقه جنایتکار با پولهای میلیونی نفتی صدام حسین و سرمایه گذاریهای آن و نیز اکنون با دلارهای عربستان و برخی کشورهای عربی دیگر منطقه دست به تبلیغات و شوهای پرهزینۀ گوشخراش با آوردن سیاستمداران دلاری آمریکا می زند که هدفی جز ابراز وجود ندارد. این همان فرقه ای است که صدها جنایت در عراق و تا همین امروز در آلبانی انجام داده است و گرگی است که امروز در لباس میش ظاهر شده و برای ایرانیان داخل کشور اشک تمساح می ریزد. البته همانطور که همه می دانند این فرقه آنقدر نزد ایرانیان منفور و کثیف است که کسی حاضر نیست اسمی از آن بشنود و البته دیر یا زود سران متجاوز و جنایتکار این فرقه به دست عدالت سپرده خواهند شد.

غفور فتاحیان

خروج از نسخه موبایل