لمپنیزم افسار گسیخته رجوی ها در سوئد

چه واقعیتی است که مزدوران نمی خواهند توسط جداشده ها افشاء شود؟

ضرب و شتم جداشده ها و خانواده ها در اروپا و حتی در آلبانی ، امر جدیدی نیست و تجارب بیشماری در این زمینه موجود است، فرقه ای که رهبر آن انتقاد ناپذیر است، باید هم که هوادارانی داشته باشد که به جز خود کسی را قبول نداشته باشند! امروز اگر در سوئد به خبرنگاری که مخالف مجاهدین است حمله می شود و او را بشدت مضروب می کنند، این همان ادامه و اشاعه ی خشونتی است که در پادگان اشرف و در زندان های مجاهدین شروع شده بود! آن زمان که بر صورت مجاهدی سیلی کوفتند، می باید منتظر چنین روزی می بودیم که به مخالفان حمله ی فیزیکی گردد!

مگر در خبرها نداشتیم که چماق بدستان و مزدوران رجوی پشت درب پارلمان اروپا با چماق به جداشدگان و شرکت کنندگان در جلسه ی پارلمان اروپا حمله کردند!

این منطق چماق بدستی نوکران حلقه بگوش و شستشوی مغزی شده ی رجوی است که به هر منطقی که ضد رجوی باشد حمله ور شده و خوی وحشی خود را به نمایش می گذراند!

الان باید از این طرفداران خشونت و تروریسم پرسید که چرا به اکسیون های جداشدگان به بدترین شکل ها حمله می کنند؟
راستی چه واقعیتی است که مزدوران نمی خواهند توسط جداشده ها افشاء شود؟

مگر نمی گویند :
آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.
پس چرا هرجائی که جداشده ای قدم می گذارد، وحشت سرتاپای فرقه ی قرون وسطائی رجوی را فرا می گیرد؟

دیوان کیفری بین المللی در لاهه، روند رسیدگی به پرونده ی جنایت علیه بشریت در فرقه ی رجوی ، طرح شده توسط 42 جداشده را آغاز کرده است، اکنون که حضور یک خبرنگار مخالف در سوئد، چنین رجوی ها رابه اقدامات خشونت آمیز و جنونانه واداشته است، پس در دادگاه لاهه که دهها و صدها خبرنگار حضور خواهند داشت، چه خواهندکرد؟

در دادگاه لاهه افشای جنایات سالیان رجوی ها که مشتمل بر صدها و هزاران جنایت است، با مستندات کافی ارائه خواهد شد، هیچ جای انکاری هم وجود نخواهد داشت، پس وای بحال شب پرستان که آنروز از درد بخود خواهند پیچید و فریاد رسی نخواهد بود، تمامی کسانی که دست در جنایت و خونریزی و ترور داشتند ، در دادگاه لاهه بپای میز محاکمه کشیده خواهند شد و عدالت وقانون است که اجرا خواهد شد، دیگر آنروز چماق های رجوی هم بدرد نخواهد خورد!

راستی مسعود رجوی کجاست که ببیند ، جداشده ها چه اقدام شکوهمندی کردند؟ جداشده ها عزم جزم کردند که یکبار برای همیشه دکان سه نبش این فرقه را جمع کنند، دور نیست که همه ی کف های روی منجلاب کثیف رجوی ها ، کنار زده شود و جهانیان شاهد باشند که چه جنایات بیشماری در حق فرزندان این آب و خاک در زندان ها و اسارتگاههای رجوی صورت گرفته است.

آنروز حتی خود مسعود رجوی هم فکر نمی کرد، روزی این اعضای در بند او، آزادانه در یک دادگاه معتبر بین المللی ، پرده از جنایات رجوی بردارند، ما خودمان هم بی ایمان بودیم که روزی از چنگال رجوی ، رهائی خواهیم یافت، اما یکبار دیگر خداوند متعال عظمت، شکوه و جلال خود را نشان داد و روز جزای ظالمان را فرا رساند! امروز رجوی باید تقاص همه ی جنایاتش را بدهد، اگرتا دیروز در تاریکخانه های هزارتوی اشرف مخالفان را زندانی و شکنجه می کردند و راه نجاتی نبود و اگر امروز در سوئد خبرنگاری را در حضور پلیس ، مورد ضرب و شتم قرار می دهند، نشان می دهد که رجوی ها به آخر خط رسیدند و در ملاء عام دست به خشونت و ترور شخصیتی می زنند! این اوج استیصال رهبران یک فرقه است که دستور حمله به خبرنگاران و جداشدگان را در خیابان های اروپا صادر می کند!
ما جداشدگان تا لحظه ای که تمام جنایتکاران و رهبران این فرقه را به پشت میله های مجازات ، نفرستیم ، یک دم از پا نخواهیم نشست.
فرید

خروج از نسخه موبایل