موضوع جدیدی به نشست های شستشوی مغزی فرقه رجوی اضافه شد

فرقه رجوی به مناسبت سالگرد تاسیس خود در یک نمایش مسخره خانم زهرا مریخی را برای یک دوره دوساله دیگر درپست مسئول اول ابقا کرد .بنا به اطلاعیه فرقه زهرا مریخی علیرغم اینکه کاندیداهای دیگری هم برای تصدی این پست صلاحیت داشتند اما درنهایت درشور اول او به تائید شورای مرکزی فرقه که البته بازهم مریم در راس آن است رسیده بوده فقط بطور سمبلیک وبرای اینکه مثلا بگویند ما هم انتخابات داریم نشست عمومی گذاشته وانتخاب مریخی را به شورنهایی بردند.

زهره اخیانی بعنوان مسئول جلسه در ابتدا توضیحاتی درمورد علت انتخاب مریخی داد وبعد از همه خواست برای کفایت مذاکرات دستان خود را بالا ببرند که طبق معمول همه دستان خود را بالا بردند. بعد گفت آنهایی که انتخاب زهرا مریخی را تائید می کنند دستان خود را بالا ببرند که باز همه همین کار را کردند جالب اینکه دوربین تلویزیون فرقه یکی را نشان نداد که بعنوان مخالف دستش پائین باشد .خنده دارتر اینکه مریخی بعد ازانتخابش علاوه برمعاونان قبلی خود 6 زن دیگر را بعنوان معاونان جدید خود که یکی از آنها اشرف دختر مریم رجوی ومهدی ابریشمچی بود انتخاب کرد . که رئیس جمهورامریکا هم این همه معاون ندارد حال مریخی این همه معاون برای چی می خواهد معلوم نیست ؟!

حال همین فرقه ایی که به نوع برگزاری انتخابات در ایران ایراد می گیرد وآن را غیر دمکراتیک می نامد، برگزاری انتخابات درونی خودش اینگونه است . درواقع انتخابات که نه قالب کردن فرد مورد نظررهبر فرقه به دیگر اعضاست بنابراین فرقه با نمایش شوی مسخره انتخاب مسئول اول خود یکبار دیگرماهیت فریبکارانه خود را به افکار عمومی نشان داد . لازم به ذکر است که معمولا در فرقه بعد ازبرگزاری چنین نمایشاتی نشست های درونی مغزشویی شروع وتا مدتها اعضا را با طرح سئوال “چرا مجددا مریخی انتخاب شد” مشغول بحث های طولانی بیهوده می کنند وبخصوص که الان سالهاست درخانه سالمندان اشرف 3 اعضا کاری جز گذراندن بیهوده عمرندارند .موضوع جدیدی هم برای طولانی تر شدن نشست های درونی ودرواقع سرگرم کردن اعضا اضافه شده “چرایی انتخاب اشرف ابریشمچی بعنوان یکی از معاونان مسئول اول است “که همه اعضا باید تناقضات خود درباره انتخاب او را بنویسند .

اما باید به سرکردگان فرقه گفت که در ورای همه نمایشات مسخره شما با هدف حفظ اعضا برای ادامه بقاء خود یادآوری می کنیم که اولا یکبار دیگرافکار عمومی به ماهیت فریبکارانه شما پی بردند. البته اگر اصلا متوجه چنین خبر بی اهمیتی در درون کمپ های بسته شما شده باشند.
ثانیا اوضاع درونی شما براساس خبرهای موثق آنقدربحرانی است که درشرایط جدید هرگزعلاجی برای آن پیدا نمی کنید.
حمید دهدار

خروج از نسخه موبایل