درخواست خواهر حسین رضوی زاده بهابادی از دادستان دادگاه کیفری بین المللی

آقای کریم خان
دادستان محترم دادگاه کیفری بین المللی
با سلام و احترام

اینجانب ربابه رضوی زاده بهابادی خواهر، یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به نام حسین رضوی زاده بهابادی هستم. برادرمان اسیر جنگی در اردوگاه اسرا در عراق بود که با فشار و فریب به سازمان مجاهدین خلق پیوست.
او اکنون در اردوگاه این سازمان در کشور آلبانی گرفتار می باشد. در این سالیان طولانی جدایی، هیچ خبری از وی نداریم. او از تمامی حقوق اولیه یک شهروند عادی، از جمله ارتباط با خارج از اردوگاه خصوصا ارتباط با خانواده، محروم است.

رباب رضوی زاده بهابادی

اطلاع یافتم که پرونده شکایت 42 تن از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق همراه با حکم قطعی صادره از دادگاه تهران جهت ملاحظه و بررسی و اقدام شما به دبیرخانه دادگاه بین المللی لاهه تحویل داده شده است.
درخواست دارم نسبت به بررسی و رسیدگی پرونده مذکور تسریع صورت گیرد تا سران سازمان مجاهدین خلق در یک دادگاه بین المللی محاکمه گردند.

با تشکر
ربابه رضوی زاده بهابادی
استان یزد – ایران

خروج از نسخه موبایل