تروریست ها و جنایتکاران گرد هم آمدند

فرقه رجوی در راستای دشمنی با ملت ایران کنفرانسی به نام ایران آزاد در واشنگتن به راه انداخت تا باز هم بر طبل توخالی سرنگونی با جنایت کارترین افراد آمریکایی بکوبد .
موضوع این کنفرانس به نام ایران آزاد به واقع مسخره است، چون تنها کسانی که به ایران آزاد اعتقاد ندارند رجوی ها می باشند و دوستان شان در آمریکا . مریم قجر این بار به جای مایک پمپئو که پولش را گرفته بود، مایک پنس را وارد ماجرا کرد تا نشان دهد که از حمایت هارترین جناح آمریکایی برخوردار است و این را پیروزی بزرگی برای خودش می داند! این در حالی است که مایک پنس که یکی از قاتلان شهید سلیمانی است از جنایتی که انجام داده حمایت نموده و برای مردم ایران لغز آزادی خواهی سر می دهد .

او چرا تا وقتی معاون ترامپ بود، فرقه رجوی را به حساب نمی آورد و اکنون که هیچ سمتی ندارد به یکباره به فکر آزادی مردم ایران و حمایت از فرقه رجوی افتاده است؟ البته این حمایت معلوم است که از کجا آب می خورد! حتما دریافته که دوستان قبلی اش مانند معدوم مک کین و جولیانی فاسد و بقیه اعوان و انصارشان در این مدت پول خوبی به جیب زدند پس به فکر افتاده که چرا وی از دلارهای مریم قجر سیراب نشود؟! برای اینکار حاضر شده که به تعریف و تمجید از فرقه رجوی بپردازد و انگار که فرقه رجوی در ایران دست به هیچ جنایتی نزده است! البته مریم قجر هم از این حمایت حسابی کیف کرده و برای نیروهای مسئله دارش پز می دهد که از حمایت معاون ترامپ نیز برخوردار شده و دیگر شرایط برای سرنگونی خیالی وی آماده است !

حال چطور این جنایت کاران با تروریست های رجوی همسو می شوند و زبان همدیگر را خوب درک می کنند؟ علت این است که آنان حاضرند برای رسیدن به منافع شان دست به هر جنایتی بزنند و همانگونه که در عراق و سوریه و افغانستان شاهد بودیم که خیلی راحت مردم بی گناه را می کشتند و از کنارش با مارک زدن به تروریستها رد می شدند. همانند فرقه رجوی که در ابتدای فاز نظامی دست به کشتار مردم بی گناه می زد . و اکنون این دو گروه در کنار همدیگر باز سعی دارند به جنایت های خود ادامه دهند و البته رجوی ها به خاطر جنایتی که علیه مردم ایران انجام دادند باید در دادگاه بین المللی محاکمه شوند و اینکه چرا مایک پنس و دیگر جنایت کاران چشم خود را به روی جنایتی که فرقه رجوی طی این سالیان علیه مردم ایران انجام داده می بندند قابل فهم است .

فرقه رجوی ید طولایی در دشمنی علیه مردم ایران دارد و می تواند بعنوان ابزاری در این مورد استفاده شود. همانگونه که دونالد رامسفلد بعد از سرنگونی صدام عنوان داشت از فرقه رجوی برای مقابله با حکومت ایران می توان استفاده نمود و این گروه توان انجام این کار را دارد . اکنون این گروه با دعوت کردن از مایک پنس می خواهد نشان دهد که برای خیانت به کشورش توان بسیاری دارد .

حال هر چقدر مریم قجر می خواهد پز حضور مایک پنس در مراسم خود را بدهد ولی چیزی که آشکار است حمایت از گروه تروریستی فرقه رجوی نشانی از درماندگی آنان است که برای رسیدن به قدرت حاضرند تن به هر خفت و خواری بدهند تا به قدرت خیالی خود برسند و این کارها بیشتر مصرف داخلی دارد. نیروهای فرقه در اشرف سه اگر قدری اندیشه کنند که آیا اصول اولیه فرقه رجوی در ابتدا این بود که در کنار جناح هار و جنایت کار آمریکایی قرار بگیرند یا اصول شان مبارزه با امپریالسیم بوده است؟! شاید به نتایج بهتری برسند. اما متاسفانه از آنجایی که اعضای فرقه تحت مغز شویی مستمر قرار دارند دیگر توانی برای فکر کردن ندارند.
اکنون شاید مریم قجر با پرداخت دلار به مایک پنس و آوردنش به مراسم بتواند این کار را برای خود پیروزی مهمی جلوه بدهد، ولی از نگاه بیرون این شکست و سرافکندگی بسیار بزرگی برای وی و بقیه دوستانش است.

هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل