تقاضای برادر پرویز نظری از دادستان دادگاه بین المللی لاهه

آقای کریم اسد خان دادستان محترم دادگاه کیفری بین المللی
عالیجناب

این جانب محسن نظری برادر پرویز نظری از اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر در مقر دهکده مانز، مایلم به استحضار برسانم که ضمن حمایت از طرح شکایت 42 نفر از اعضای جداشده از این سازمان که حکم قطعی آن توسط دادگاه ایران صادر و به همراه مجموعه ای از اسناد و مدارک در تاریخ پنجم ژوییه سال 2021 توسط سه عضو سابق جهت ملاحظه جنابعالی تحویل دبیرخانه دادگاه لاهه گردید، از شخص جنابعالی تقاضای تسریع در رسیدگی به این حکم را داشته و امیدوارم که جدیت پیگیری های شما در رسیدگی به این پرونده بتواند به سرنوشت غم انگیز برادر من هم پایان دهد.

با احترام و تشکر از شما
محسن نظری از خوزستان – رامهرمز

 

خروج از نسخه موبایل