نامه سرپرست جنبش مادران چشم انتظار گیلک به مدیر عامل انجمن نجات کشور

قدردان زحمات خیرخواهانه شما هستیم

جناب آقای ابراهیم خدابنده
مدیرعامل محترم انجمن نجات
سلام علیکم

با احترام اینجانب زهرا قلیزاده خواهر علی قلیزاده از اعضای اسیر فرقه رجوی در آلبانی هستم.
در ابتدا بنده از تمامی تلاش‌ها و زحمات انساندوستانه شما در راستای رهایی اسیران رجوی و بازگشت شان به دنیای آزاد خاصه وطن و آغوش پر مهر خانواده کمال تشکر و قدردانی را دارم که بدون هیچ گونه چشم داشتی برای نجات و رهایی برادران و خواهران گرفتار در فرقه رجوی از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنید و خوب می درخشید.

جناب مدیرعامل
همانگونه که مستحضرید اکثر قریب به اتفاق اسیران این فرقه سوای از اعضای قدیمی که آنها هم بنوعی فریفته شعارهای بی پایه عدالت خواهی شدند، یا به دلیل کسب وکار بهتر به کشور دیگر مهاجرت کرده که فریب وعده و وعید گماشته های مافیای رجوی را خورده و گرفتار این فرقه شده اند و یا تنها به دلیل شرکت در جنگ عراق علیه ایران اسیران جنگی می باشند که ماحصل یک معامله کثیف و ضد انسانی مابین صدام و رجوی به دام این فرقه منفور گرفتار شدند.

در هر حال هر یک از این افراد گرفتار مثل برادر من قریب به سی یا چهل سال از هیچ حق و حقوق انسانی برخوردار نبوده و نیستند و خانواده هایشان از آنها هیچ خبری ندارند.

زهرا قلیزاده خواهر اسیر علی قلیزاده

جناب خدابنده عزیز
متعاقب اقامه دعوی شماری از جداشده از شاهدان عینی و قربانیان مجسم دستگاه تروریستی رجوی در شعبه ۵۵ دادگاه بین المللی تهران و ارجاع آن به دادگاه کیفری لاهه بمنظور ثبت و اجرای عدالت در به محاکمه کشاندن رجوی، بنده بعنوان یک خواهر دردمند و چشم انتظار و همچنین به نمایندگی از خانواده های زنان اسیر با ذکر اسامی شان که به اضعاف مورد بهره برداری جنسی و جنسیتی رجوی قرار گرفتند ، از شما فعال حقوق بشر و مدافع قربانیان رجوی استمداد و یاری می طلبم.

جناب مدیر عامل
رهبران فرقه ضاله و ضد مردمی موسوم به مجاهدین خلق باید که محاکمه شوند و پاسخگوی ظلم و جنایتی که در حق مردمان ایران کردند، باشند.
از شما که نماینده ما خانواده ها هستید تمنا داریم مثل همیشه در این حوزه نیز پیگیر پرونده کیفری علیه رجوی باشید و حق و حقوق پایمال شده مان را بستانید.

زهرا قلیزاده خواهر اسیر علی قلیزاده

اسامی زنان اسیر رجوی از گیلان که خانواده هایشان از شاکیان رجوی هستند:
1. حوری افضلی
2. زهرا احمدی
3. طاهره ایمانی خوشخو
4. ناهید ایمانی خوشخو
5. طاهره بازرگانی
6. نیره بازگونه
7. متیرا جعفرپور
8. محبوبه پورتولمی
9. مریم ترابی
10. مژگان تقی پور
11. اکرم تقی پور
12. اعظم تقی پور
13. پوران چاوشی
14. نسرین چاوشی
15. سید زهرا حسینی
16. ربابه حقگو
17. صدیقه حسینی
18. فاطمه ( پری ) خاوری
19. فریبا خدا پرستی
20. طاهره داورمنش
21. زهرا دخت مسرور
22. معصومه رئوف بشردوست
23. هاجرریحانی مقدم
24. سلیمه رضایی
25. اعظم سید سدیدی
26. آذرسید سدیدی
27. پوراندخت سید سدیدی
28. صفورا سید سدیدی
29. افسرساعتچی
30. حلیمه شکیبایی
31. مریم صالح
32. نسرین عترتی کوشالی
33. زهرا فرحناک
34. زیبا قوامی
35. زهره کامیاب شریفی
36. فهیمه گرفمی
37. قدسی گنجی
38. حسنی منصوری
39. ربابه محجوب
40. صفورا مقدسی
41. شهناز نادری
42. خاتون نظرپور
43. آذر نگهدار
44. لاله نقره ساز
45. هایده ناصرحجتی
46. پروانه وحدانی پور
47. معصومه یزدانی
48. بتول یوسفی

خروج از نسخه موبایل