نامه شیر احمد روزرخ به دادستان دادگاه کیفری بین المللی

آقای کریم خان
دادستان دادگاه کیفری بین المللی
با سلام

اینجانب شیراحمد روزرخ ساکن استان گلستان در کشور ایران می باشم که به مدت 27 سال توسط سران سازمان مجاهدین خلق در پادگان نظامی اشرف گرفتار بودم.
من ابتدا توسط نیروهای ارتش عراق در جریان جنگ ایران و عراق اسیر شدم و سپس به دلیل شکنجه های جسمی فراوان در اردوگاه اسرای جنگی در عراق و شرایط سخت و طاقت فرسای آنجا فریب وعده های دروغ سازمان مجاهدین خلق که به اردوگاه رفت و آمد داشتند را خوردم.

من در طول نزدیک به سه دهه که گرفتار سازمان مجاهدین خلق بودم، توسط آنها شکنجه های روحی و حتی جسمی شدیدی شدم. من در آنجا به کارهای سنگین بدنی بدون دستمزد مجبور می شدم به طوریکه هم اکنون به بیماری لخته شدن خون مبتلا شده ام که طبق تشخیص پزشک، دلیل این بیماری کارهای سخت و طاقت فرسایی است که در پادگان اشرف در عراق اجبارا انجام داده ام.

جناب دادستان
اکنون که فرصتی برای رسیدگی به شکایات توسط شما بوجود آمده، می خواهم از سران سازمان مجاهدین خلق به دلیل فشارهای روحی و فیزیکی و همچنین صدمات جبران ناپذیر جسمی شکایت نمایم. من حاضرم در هر دادگاهی شکایت خود را طرح کرده یا شهادت بدهم.

با تشکر
شیراحمد روزرخ
گلستان – ایران

خروج از نسخه موبایل