مصاحبه با رضا اسلامی؛ عضو جداشده از سازمان مجاهدین در آلبانی

رضا اسلامی از جداشدگان فرقه رجوی در آلبانی ست. او اهل بندرعباس شهرستان میناب است که در سال 59 در جنگ عراق و ایران اسیر نیروهای عراقی شده است. رضا اسلامی می گوید:

پس از 9 سال تحمل اسارت در اردوگاههای عراقی از طریق تلویزیون با مجاهدین آشنا شدم و فریب تبلیغات دروغین آنها را خوردم و پس از 9 سال اسارت درسال 68 به مجاهدین پیوستم. پس از مدت کوتاهی متوجه شدم که از چاه کوچکی به چاه بزرگتری منتقل شدم. در اردوگاههای صدام حداقل از طریق صلیب سرخ با خانواده در ارتباط بودم اما پس از پیوستن به مجاهدین خلق چنین امکانی نداشتم و ارتباط من با خانواده قطع شد.
او می گوید که ماهیت آنها در همان سالهای اول برای من روشن شده بود اما ترس و وحشت داشتم تا وقتی که به آلبانی منتقل شدم.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

خروج از نسخه موبایل