داریوش همایون: مجاهدین در چارچوب یک سکت و فرقه نظامی

داریوش همایون: مجاهدین در چارچوب یک سکت و فرقه نظامی
تلویزیون صدای آمریکا، سه شنبه اول می 2007
تلویزیون VOA در برنامه میزگرد سه شنبه شب خود با عنوان اپوزیسیون و جمهوری اسلامی با داریوش همایون روزنامه نگار، نویسنده و وزیر اطلاعات رژیم سابق ایران گفتگو کرد. همایون در بخشی از اظهاراتش به نقد عملکرد سازمان های چریکی در ایران و مشخصا سازمان مجاهدین خلق پرداخت. وی با اشاره به سبقه سازمان مجاهدین و تفکر التقاطی آنها، مجاهدین را یک سازمان خشونت گرا و فرقه ای تعبیر کرد. همایون در بخشی از اظهاراتش گفت:
وقتی اسلام و مارکسیسم را قاطی می کنید و آن را در چارچوب یک سکت و فرقه نظامی که کمترین آزادی را از همین حالا که به قدرت نرسیده نمی دهند، زندان دارید و افراد را کشته و حتی افراد خودتان را کشته و با سازمان استخبارات عراق همکاری کرده و افراد خودتان را آنجا لو داده، اینها دورنمای خطرناکی برای آینده ایران هستند.
همایون همچنین با اشاره به جنجالهای تبلیغاتی مجاهدین مبنی بر اینکه شمار اعدام شدگان این گروه دلیل اثبات حقانیت آنها است گفت:
همین منطق حاکی از دستاوردهایی است که اینها برای آینده به همراه دارند.

خروج از نسخه موبایل