بازگشت پرویز حیدرزاده به وطن و کانون پر مهر خانواده مبارک

انتشار خبر بازگشت مسرت بخش یکی از جداشدگان مقیم آلبانی به کشور و آغوش گرم خانواده، نوید بخش هموار شدن راه جدایی و بازگشت سایر عزیزان اسیر در فرقه مجاهدین بوده و شادمانی خانواده های دردمند و چشم انتظار اسیران را بدنبال خواهد داشت .

پرویز حیدرزاده در کسوت یک اسیر جنگی نزدیک به 30 سال از عمر و جوانی اش را بی آنکه نقشی در انتخاب مسیر زندگی اش داشته باشد، در مناسبات فرقه ای مجاهدین به هدر داد و سرانجام ما بعد انتقال به آلبانی درسال 1396 از شر فرقه رهایی پیدا کرد و با دنیای آزاد خاصه خانواده چشم انتظارش مرتبط شد و بار دیگر مزه زندگی واقعی را چشید.

فرقه مجاهدین به قطع و یقین بازگشت ایشان به وطن را تاب نخواهد آورد و با نشخوار اباطیل و خزعبلاتی سعی در عدم انتشار و نفوذ این خبر به درون مناسبات خواهد داشت تا به زعم نخ نمای خود مانع از تشدید جریان مساله داری و ریزش فزاینده نیروهای خسته خود شود. البته زهی خیال باطل که اضمحلال نهایی سرانجام محتوم رجوی و فرقه بدنامش خواهد بود.

بنده از جانب خود و به نمایندگی از خانواده های فعال و مرتبط با انجمن نجات گیلان، بازگشت پرویز حیدرزاده به کشور و کانون پر مهر خانواده را به خانواده بزرگ نجات خاصه به ایشان و خانواده اش تبریک و شادباش میگویم .
برای این برادر عزیز و کوشا در عرصه روشنگری علیه ماهییت فرقه گرایانه رجوی، بهترینها را آرزومندم.

پوراحمد

خروج از نسخه موبایل