مجاهدین با پرچم‌ اسراییل به سفرمتکی به نروژ اعتراض کردند

گروهی از طرفداران گروه تروریستی مجاهدین با دردست داشتن پرچم اسراییل در یکی از خیابانهای شهر اسلو به سفر " منوچهر متکی " وزیر امور خارجه ایران به نروژ اعتراض کردند.

به گزارش ایرنا، این افراد که تعداد آنها حدود ۵۰نفر بود در حالی که پرچم‌های گروه مجاهدین و رژیم نژاد پرست اسراییل را در دست داشتند، با سردادن شعارهایی نسبت به سفر منوچهرمتکی به نروژ اعتراض کردند.

متکی وزیر امورخارجه ایران درادامه سفر به چند کشور اروپایی امروز وارد نروژ شده ‌است و در سفر یک روزه خود به این کشور تاکنون به وزیران امور خارجه، نفت و صنایع نروژ دیدار کرده ‌است.

دیدار با رییس پارلمان نروژ و همچنین حضور در جمع ایرانیان مقیم نروژ از دیگر برنامه‌های وزیر امور خارجه ایران به این کشور است.

به نقل از ایرنا

خروج از نسخه موبایل