به لطف دعا و ایستادگی مادران ، موعد دیدار عزیزانمان نزدیک است

روز مادر را به تمام مادران قهرمان ایران زمین تبریک میگویم. حقیقتا که میتوان مادر را به جرات زیبا ترین و مقدس ترین نام در جهان نامید. کسی که از عمق وجودش مایه میگذارد تا انسانی جدید خلق شود و با گرمای وجودش برای رشد او تلاش میکند. اما مادر و زن هم مانند همه چیز دیگر در فرقه مجاهدین کمترین اهمیت و ارزشی ندارد.

در فرقه رجوی هیچ یک از اعضاء جز نور چشمی ها و یا سران سازمان، حق ملاقات داشتن با خانواده خود را نداشتند و اگر کسی حتی دلش برای مادر یا پدرش تنگ میشد، مورد سخت ترین سرزنش ها قرار میگرفت وباید پاسخگوی دل تنگیش میبود!

در سازمان ارزش این بود که اگر کسی مثلا خبر درگذشت مادرش را می شنید، نبایستی کمترین واکنشی نشان میداد و این خبر را بایستی یک خبر خیلی معمول و عادی تلقی میکرد.

به هر ترتیب و با تمام دست و پا زدن های فرقه مادران رشته محکمی هستند که فرقه رجوی نمی تواند در برابر آنان دوام بیاورد. به لطف دعا و ایستادگی مادران ، موعد دیدار عزیزانمان نزدیک است.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

خروج از نسخه موبایل