سالگرد انقلاب ایران و درد بی درمان رجوی

اخیرا به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی در سال 1357، سایت های منتسب به سازمان مجاهدین خلق اقدام به پخش سخنرانی های مسعود رجوی کرده اند که در سالهای قبل به مناسبت سالروز 22 بهمن منتشر شده بودند. مسعود رجوی کلا زیاد حرف میزند اما در تمام این سخنرانی ها یک طلبکاری آشکار دارد و هر بار هم آنرا تکرار کرده و خسته هم نمی شود و آن اینکه “رهبری انقلاب ایران دزدیده شد”.

با بیان این مطلب که بارها از زبان مریم رجوی هم شنیده شده مشخص است که عدم رسیدن به قدرت و حاکمیت درد اصلی رجوی است که مدام درباره آن به سوز و گداز می پردازد. مسعود رجوی همراه با فرقه تبهکارش از روز اول انقلاب اسلامی صرفا به دنبال بدست گرفتن قدرت در ایران به هر قیمت ممکن بوده است و هنوز هم از آن می سوزد که چرا به قدرت نرسیده و تا روزی هم که زنده باشد قطعا این سوز و گداز را تکرار خواهد کرد. “باش تا صبح دولتت بدمد!”

قدر مسلم این کلام تاریخی حضرت امام حسین (ع) به عمر بن سعد در خصوص بدست آوردن قدرت حاکمیت صدق میکند که فرمودند : “بخدا سوگند که هرگز از گندم ری نخواهی خورد!”

استفاده از اینگونه ویدئوهای مندرس و نخ نما دردی از بیشمار دردهای بی درمان رجوی درمان نخواهد کرد و سازمان مجاهدین خلق را از بن بست مرگباری که در آن گرفتار است خارج نخواهد کرد. مسعود رجوی فراموش کرده است که مردم ایران به واقعیات در برابر چشمان خود نگاه میکنند و به حرف های مفت و شعارهای بی محتوای او ترتیب اثر نمی دهند. مردم ایران به خوبی می دانند که چه کسی حامی تحریم های فلج کننده علیه ملت بوده است. آنان خیانت ها و جنایت های فرقه رجوی را فراموش نکرده اند و نسبت به رنجی که این فرقه خصوصا به اعضا و خانواده هایشان تحمیل کرده است آگاه هستند.

مردم ایران هیچگاه خباثت ها و خیانت های مسعود رجوی در جریان تجاوز دشمن به خاک میهن را فراموش نمی کنند. ملت به خوبی آگاه هستند که دشمنی رجوی نه صرفا با حاکمیت جمهوری اسلامی بلکه با تمامی مردم ایران است و میخواهد انتقام تمامی ناکامی های خود را برای کسب قدرت در ایران از ملت بگیرد. خواب و خیال های مسعود رجوی برای کسب قدرت حاکمیت در ایران عینا مصداق ضرب المثل ایرانی است که گفت : “شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه “.

بخشعلی علیزاده

خروج از نسخه موبایل