محمد سادات دربندی، دستگیر شده اخیر در آلبانی کیست؟

چند روز پیش دادستانی آلبانی سندی منتشر کرد که نشان می داد چند تن از اعضای فرقه رجوی به اتهام قاچاق اسلحه و انسان تحت تعقیب قرار گرفتند. در این خبر که بعدها توسط خبرگزاری های رسمی و خبرنگاران آلبانی نیز پوشش داده شد نام فردی به چشم می خورد که به جلاد اشرف مشهور بوده و در جریان کشتار کردهای عراق نقش مهمی داشت.

این سند که توسط الینا کامبی (دادستان) امضا شده است، به وضوح مشخص می‌کند که این عضو فرقه رجوی قبلا نیز دارای سوابق محکومیت بوده است، اما توضیح بیشتری در این باره در سند مذکور ارائه نشده است.

به گزارش فراق، به این بهانه سعی داشتیم مروری بر زندگی و سوابق این مزدور پیشانی سیاه رجوی داشته باشیم:

سید محمد سادات دربندی با نام مستعار کاک عادل از بازجوها و شکنجه گران اشرف بود که ریاست زندان بدنام اشرف را در سوابق خود دارد. وی از زندانیان زمان شاه و با سابقه سیاسی طولانی از مردان قدیمی و مرکزیت در سازمان بوده است. وی همچنین در دوره های آموزشی در فلسطین در سال های ۴۸ و ۴۹ شرکت داشت. دربندی از زمان استقرار رسمی سازمان در عراق مسئول قسمت خروجی سازمان شد. نامبرده از نفراتی است که به طور مستقیم مسئول شکنجه و سرکوب جدا شدگان فرقه است و حدود ۵۰۰ نفر از مردانی که در سال ۷۳ زندانی شدند همه او را شناخته و بسیاری از نفرات به دست وی کتک خورده و شکنجه شده اند. در آن زندان ها تا کنون ۷ نفر هم مشخص شده که به قتل رسیده اند. او در سازمان مجاهدین به نام عادل زندانبان نیز معروف است. عادل یا همان دربندی که روزگاری افتخارش این بود که در مرکزیت سازمان است و ظاهرا جزو طراحان هواپیما ربایی در زمان شاه نیز بوده است در حال حاضر بیش از دو دهه است که به شغل شریف! زندانبانی و شکنجه گری در درون تشکیلات مخوف فرقه رجوی مفتخر شده است. او در نزد افراد بسیار منفور است و علیرغم ظاهر آرامی که از خود نشان می دهد، فرد خیلی خشن و بی رحمی می با شد.

اکثر خاطرات به جا مانده از وی در ذهن افراد زندانی در سال های ۷۳ کتک و فحاشی و خشونت است. او به طور مستقیم یا غیر مستقیم در زندانی کردن و کتک و شکنجه نفرات در سال ۷۳ نقش داشته است و در مرگ اعضایی که در سال ۱۳۷۳ شمسی به قتل رسیده اند سهیم بوده و شاید هم نقش اصلی را داشته است.

در خاطرات محمد رزاقی از افراد زندانی شده در سال ۱۳۷۳چنین می خوانیم: «بعد از مرگ قربانعلی ترابی در سلول، این فرد به شکنجه گران دستور داد تا به سلول ما یورش ببرند و همه را با مشت و لگد می زدند و داد می زد که حق ندارید در سلول هم در مورد مرگ قربانعلی ترابی حرف بزنید.»

از دیگر زندانیان آن زمان در خاطرات خود قید کرده اند که عادل و سایر دوستانش روزها و هفته ها آنها را در درون سلول هایشان با پوتین های نظامی زیر مشت و لگد خود می گرفتند و تا سرحد مرگ آنها را کتک می زدند. به جهت محدودیت های موجود در دسترسی به سوابق ننگین دربندی و ساختار بسته فرقه تروریستی رجوی بدون شدن در آینده افشاگری های بیشتری از این شکنجه گر خواهیم شنید.

خروج از نسخه موبایل