موضع گیری خانواده صادقی در قبال استفاده ابزاری سران فرقه از علی مدد صادقی

فرقه درمانده رجوی که در شرایط حاضر بدلیل انفعال تشکیلاتی، مناسبات خود را در خطر فروپاشی می بیند، برای برون رفت و پیشگیری از هر گونه اعتراض و اعلام جدایی افراد، رو به اقدامات غیر معمول و استفاده ابزاری از اعضای گرفتار آورده است.

در تاریخ 7/12/1400 دستگاه تبلیغاتی فرقه در برنامه تحت عنوان پرونده علی مدد صادقی، عباس فرجی و اصغر فرجی را با هدف تخریب اهداف خانواده ها به صحنه آورد تا ضمن سوء استفاده ابزاری، خانواده ها را از دست یابی به اهداف خود که همانا حق ملاقات و نجات عزیزانشان می باشد دلسرد و مایوس نماید. امری که موجب اعتراض و انزجار شدید خانواده صادقی قرار گرفت و طی کلیپ تصویری کوتاه اظهارات خود را چنین بیان کردند:

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

خروج از نسخه موبایل