توتال فرانسه به گروه تروریستی مجاهدین کمک کرده بود

تحقیقات جدید بر روی گروه نفتی" توتال" فرانسه نشان داده است که در جولای سال ۱۹۹۱متهم به کمک به بغداد در سرکوب نظامی شورش‌های مردمی پس ‌از جنگ خلیج (فارس) در شمال کردنشین و جنوب شیعه‌نشین شده بود.

در سال ۱۳کشوراروپایی دانست و درسال M/11/44که در ۲۰۰۱بیش از "Centuryاختصاص می‌دادازسوی "رضا طالع هفت‌آواداران"به‌عنوان مدیر این شرکت امضا شد.

" مسعود خدابنده" عضو سابق کمیته‌مرکزی مجاهدین  به‌روزنامه ایل سوله گفت: رضا مشهور به" سعید مالی " نیز بود و درآن زمان نفر دوم امور مالی سازمان مجاهدین  بود.

در یک سند حسابداری " " Yannis Pحمل و به شرکت توتال فروخته شد.

در ماه ژوئن ۱۵۸نفر را دستگیر و بیش ازیک میلیون دلار وجه نقد را توقیف کرد.

ایرنا

خروج از نسخه موبایل