پیام تبریک سال نو خواهران علی اشرف ملکی

برادر عزیز و بزرگوار علی اشرف جان سلام. امیدواریم سالی که پیش رو داری آغازگر روزهایی باشد که ما خواهرانت برایت آرزو می کنیم. از ته دل آرزوی دیدارت را داریم و از خداوند می خواهیم در این سال جدید بتوانیم برادر عزیزمان علی اشرف را در کنار خود در کرمانشاه، شریعتی و خانه پدری داشته باشیم و روز و روزگاری به یاد گذشته سپری کنیم .
به امید آنروز. پیشاپیش سال نو بر تو مبارک .

از طرف خواهرانت

 

خروج از نسخه موبایل