چه تهدیدی از جانب فرقه رجوی وجود دارد؟

سازمان مجاهدین خلق یا فرقه رجوی، بر خلاف آنچه که ادعا می کند، در حد یک اپوزیسیون با پتانسیل براندازی هرگز نبوده و نیست. تنها وجه تمایز این فرقه در 4 دهه گذشته نسبت به دیگر مخالفان جمهوری اسلامی استفاده از تروریسم کور و توحش افسار گسیخته و قساوت بی حد و مرزشان در برخورد با مردم و همچنین با منتقدین و معترضین داخلی است.

توحش و قساوت فرقه رجوی، که مشابه آنرا در فرقه های تروریستی همچون داعش می توان یافت، سبب شده است تا حساسیت ها نسبت به عملکرد این گروه بیشتر از سایرین باشد چرا که مردم با دشمنی روبه رو هستند که ذره ای حس نوع دوستی و وطن پرستی در وجودشان نیست.

این فرقه بر اساس اسناد و مدارک مندرج در رسانه های خودش هزاران ایرانی را به قتل رسانده یا مجروح کرده است و علاوه بر آن در همدستی آشکار و فعال با دشمن متجاوز به کشورمان از هیچ خیانت و جنایتی فروگذار ننموده است. این فرقه در همدستی با صدام حسین شیعیان و کردها را در این کشور سرکوب کرده و حتی به اعضای وفادار خود نیز رحم نکرده است.

ویژگی بعدی فرقه رجوی استفاده از عنصر فریب و تبلیغات دروغ است که به صورت گسترده در همه زمینه ها از آن استفاده می کند و لذا به یک تهدید جدی در برابر خصوصا جوانان کم تجربه و کم اطلاع تبدیل شده است. این فرقه نحوه دام گستردن در برابر این دسته از افراد را به خوبی می داند و از شبکه های اجتماعی با عناوین جعلی به شکلی گسترده حداکثر استفاده را می نماید.

سرکردگان قسی القلب فرقه جنایتکار رجوی تلاش می کنند تا خود را در پشت پرده همه اغتشاشات و ناهنجاری های داخل کشور معرفی نمایند تا بتوانند به این ترتیب حقوق و مزایای مربوطه را از دشمنان ایران و ایرانی کسب کنند و از طرفی افراد ناراضی در داخل کشور را با خود همراه سازند.

فرقه رجوی سالیان سال است که دیگر یک تهدید امنیتی برای ایران محسوب نمی شود اما آنچه که نگران کننده است اینست که نزدیک به دو هزار نفر در اردوگاه این فرقه در آلبانی اسیر وعده های پوچ و توخالی این فرقه هستند که اکنون به سنین کهنسالی رسیده اند و البته ابتدایی ترین حقوق انسانی آنان از جمله حق ارتباط با خانواده از آنان سلب شده است.

ما به عنوان کسانی که تجاربی با این فرقه تروریستی داشته ایم وظیفه خود می دانیم تا از روشنگری در خصوص ماهیت و عملکرد سازمان مجاهدین خلق و رهبری آن مسعود و مریم رجوی برای نسل جوان کوتاهی نکنیم و تلاش نماییم تا نگذاریم کسی به دام این فرقه تبهکار و فریبکار بیفتد. نسل جوان ما نباید در خصوص تهدیدات این فرقه خصوصا در فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی غافل بماند.

برنامه ریزی برای تبیین ماهیت پلید و جنایتکار فرقه رجوی برای نسل های بعد از انقلاب اسلامی را باید به سطح مدارس برد تا جامعه از آفت فریب و دروغ این فرقه مصون بماند. شرح تاریخچه جنایت ها و خیانت های مسعود رجوی و دیگر سران فرقه و تبعات قانونی گرفتار شدن در دام فریب این فرقه مهمترین چیزی است که برای رویاروئی جوانان و نوجوان در برابر سوء استفاده های سازمان مجاهدین خلق در شبکه های اجتماعی باید به آنان آموزش داده شود.

خروج از نسخه موبایل