روزنامه دیلی نیوز: تابعیت آلبانی برای شهروندان خارجی با شایستگی های خاص

اگر شما یک شهروند خارجی هستید و در آلبانی زندگی می کنید و در فعالیت خاصی هستید، این امکان را دارید که به تابعیت آلبانی در آیید. این خبر در روز چهارشنبه توسط وزیر کشور، بلدی کوجی Bledi Cuci، به اطلاع عموم رسانده شد. او همچنین علنی کرد که در طی نشست هیئت دولت تصمیم گرفته شد که این اقدام خوبی برای جذب استعدادهای جدید خواهد بود.

کوجی گفت: “ما تصمیم گرفتیم تا تابعیت آلبانی به همه خارجی هایی که شایستگی های خاص دارند بدهیم. بر اساس این تصمیم، علاوه بر این واقعیت که ما شخصیت های آموزشی و علمی را مورد توجه ویژه قرار می دهیم، همچنین از این وسیله برای جذب استعدادها و افراد با سوابق درخشان برای معرفی آلبانی استفاده می نماییم.”

روزنامه دیلی نیوز آلبانی، مهمترین روزنامه انگلیسی زبان این کشور

خروج از نسخه موبایل