استمداد ابراهیم آقاجانی سیگارودی از وزیر کشور آلبانی

نه تنها برادرم بلکه تمام اعضای خانواده از قربانیان رجوی هستیم

جناب بلدی کوجی وزیر محترم کشور آلبانی

احتراما به عرض میرسانم برادرم محمد علی آقاجانی سیگارودی در دفاع از آب و خاک وطنش با صدام متجاوز به اسارت در آمد و طی یک معامله کثیف ضد انسانی سر از اردوگاه کار اجباری سازمان رجوی در عراق در آورد. پدر و مادرم در چشم انتظاری مطلق بی آنکه حتی صدای دلبندشان را بشنوند مظلومانه رخ در خاک کشیدند و به رحمت خدا رفتند و این یک تراژدی غمبار است که در هنگامه جان دادن فقط نام فرزندشان محمدعلی را نجوا می کردند .

جناب وزیر
برادرم چند سالی است که به اتفاق دو هزار اسیر و گروگان دیگر در کنترل مریم رجوی در روستای مانز از توابع دورس تیرانا به سر میبرند که هیچ اطلاعی از صحت و سقم سلامتی شان نداریم. چونکه حق ارتباط به وی داده نمی شود تا خبری از ما بگیرد و خبری ازخودش به ما بدهد.

بنده به عنوان برادر و به نمایندگی از خانواده به شما بیشتر از سازمان مریم رجوی اعتماد داریم و از شما می خواهیم مطابق خبری که از شما در روزنامه دیلی نیوز انگلیسی زبان آلبانی در خصوص بکارگیری استعدادهای خارجی مقیم آلبانی درج شده است، برادرم را در این راستا عضوگیری کنید تا بعنوان یک نیروی کار در برخورداری از مزایای شهروندی بتواند بدور از سازمان جهنمی مریم رجوی به زندگی عادی روی بیاورد. روحیه انساندوستانه شما را ستایش میکنیم و سپاسگزار زحمات خیرخواهانه شما هستیم .

ابراهیم آقا جانی سیگارودی
ایران – گیلان – املش

خروج از نسخه موبایل