بازتاب خبر بازگشت یوسف لاسکانی به آغوش خانواده

خانواده همدل انجمن نجات سیستان و  بلوچستان اعم از مادران، خواهران، برادران، فرزندان و همسران اسیران دربند فرقه تروریستی رجوی، اعضای جدا شده از فرقه در داخل و خارج کشور و همچنین همکاران بزرگوارمان در شعب انجمن نجات کشور با شنیدن خبر بازگشت آقای یوسف لاسکانی به کشور و آغوش گرم خانواده اش، خوشحالی و تبریکات شان را برای انجمن نجات استان سیستان و بلوچستان ارسال کردند.

ضمن تشکر از همه عزیزان، آرزوی فرا رسیدن روز وصال یکایک خانواده های صبور انجمن نجات با عزیزانشان که در بند این فرقه منحوس هستند را دارم. انشالله به زودی ارتباط آقای یوسف لاسکانی با خانواده های عزیز که جویای اخبار وضعیت عزیزانشان در اشرف 3 هستند برقرار خواهد شد.

با تشکر از همه همراهان صبور در خانواده بزرگ انجمن نجات

خروج از نسخه موبایل