پیام فرشاد دامغانیان برای عمه اکرم

فرشاد دامغانیان برادرزاده اکرم دامغانیان از دوستان و همراهان انجمن نجات سمنان ، فردی فعال، مهربان و دلسوز است که همواره پیگیر وضعیت عمه اش اکرم دامغانیان است. امروز فرصتی شد تا در یک دیدار صمیمی در دفتر انجمن نجات با هم گپ و گفتی داشته باشیم.

شنیدن خاطرات من از مناسبات داخل تشکیلات فرقه رجوی و محدودیت ها و فشار اختناق حاکم بر تشکیلات، فرشاد را بسیار متاثر کرد. او که دلتنگ عمه اش است، پیامی تصویری برای عمه اکرم آماده کرد و از ما خواست تا منتشر کنیم به امید این که به دست عمه اش برسد و بداند که خانواده هنوز منتظر او و چشم به راهش هستند.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

 

خروج از نسخه موبایل