توضیحات برات کیخایی درباره نشست های طعمه

برات کیخایی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق در رابطه با نشست های طعمه در مناسبات سازمان مجاهدین خلق می گوید: در سال 1380 مسعود رجوی برای جلوگیری از ریزش نیرو سلسله نشست هایی را به نام طعمه برگزار کرد.

کیخایی می گوید رجوی دو راه پیش پای افرادی قرار داد که قصد جدایی داشتند: رژیم مالی و انتقال به لب مرز و یا تحویل به دولت عراق با عنوان ورود غیرقانونی به خاک این کشور.

او با اشاره به این که مسئولین سازمان، افرادی که درخواست جدایی داشتند را آنچنان تحت فشار جمعی و تشکیلاتی قرار می دادند تا از خواسته اش منصرف شود، به عنوان نمونه از فردی نام می برد به نام عبدالهی: روزهای آخر آنچنان بی جان شده بود که چهار دست و پایش را می گرفتند و به نشست می آوردند تا به هر نحوی او را از مواضعش منصرف کنند.

به گفته کیخایی سازمان حاضر بود افراد را حتی به شکل پسیو و غیرفعال در مناسبات نگاه دارد اما اجازه خروج به هیچ کس ندهد.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

خروج از نسخه موبایل