پیام فواد بصری خطاب به اسیران کمپ آلبانی مجاهدین خلق

فواد بصری عضو سابق سازمان مجاهدین خلق، با انتشار پیامی تصویری از دوستان سابقش که همچنان در اسارت سازمان مجاهدین خلق به سر می برند خواست تا خود را نجات بدهند و به دنیای آزاد قدم بگذارند.

بصری خطاب به اسیران کمپ اشرف 3 می گوید: آیا از مزخرفات رجوی ها خسته نشده اید؟ آنها که بهترین دوران زندگی شما را گرفتند. آنها که اخبار دروغ تحویلتان می دهند تا به شما روحیه بدهند.

بصری با اشاره به این که مردم ایران رجوی را دشمن خود می دانند و این فرقه هیچ جایگاه و پایگاه مردمی در ایران ندارد میگوید مردم ایران رجوی را به حساب نمی آورند: رجوی منفورترین فرد در میان مردم ایران است.

بصری می گوید که با رصد سایت های منتسب به مجاهدین خلق به دروغ پردازی های متعددی برخورده است: فیلم های مربوط به اعتراضات صنفی مردم ایران را صداگذاری میکنند و به خورد شما می دهند تا بگویند در میان مردم حامی دارند. من که واقعیات را دیده ام می دانم که همه این ها دروغی بیش نیست.

بصری در آخر از اسیران گرفتار در کمپ آلبانی مجاهدین خلق می خواهد که خود را نجات دهند: هنوز دیر نیست. به دنیای آزاد قدم بگذارید و از زندگی لذت ببرید . در آن حصار بسته چیزی منتظر شما نیست.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

خروج از نسخه موبایل