انجمن ایران سبز هر گونه تهدید و اذیت و آزار به پناهندگان را محکوم می کند

اطلاعیه انجمن ایران سبز

انجمن ایران سبز هر گونه تهدید و اذیت و آزار به پناهندگان را محکوم می کند

خبر های رسیده از سازمان مجاهدین خلق حاکی از آن است این سازمان برای فرار از بحران های داخلی و منطقه ای که تمامیت آن را احاطه کرده است، تصمیم گرفته است تا روند کار اداری پناهندگانی که از سازمان مجاهدین جداشده اند را مخدوش و با مشکلات مواجه کند.

انجمن ایران سبز متذکر می شود سازمان مجاهدین بلحاظ اجتماعی و سیاسی در نقطه ای نیست که چنین توانمندی برای این اقدامات ضد حقوق بشری را داشته باشد. سازمان مجاهدین هر وقت با بحرانی ترین شرایط داخلی مواجه میشود، چنین تهدیدهای را جزو برنامه کاری برعلیه مخالفین عقیدتی خود قرار می دهد در حالی که براساس اخبار موثق سازمان مجاهدین در تمامیت خود بخاطر اعمال و سابقه تروریستی و اصرار بر ادامه خشونت در بن بست کامل بسر میبرد و هیچ راهی جز بر تسلیم سرنوشت سختی که رهبران سازمان مجاهدین با دستان خود برای خود درست کردند، ندارد.

انجمن ایران سبز ضمن محکوم کردن هرگونه تصمیم در جهت مزاحمت برای پناهندگان از طرف هر جریانی، بر این باور است که امروزه اجتماع و جامعه ایران در خارج از کشور با تفکرات و اندیشه سازمان مجاهدین فاصله عمیق دارد و در هر راستایی حاضر به کوچکترین همکاری با سازمان مجاهدین نخواهند بود. پر واضع است چهره سازمان مجاهدین در سالهای پیشین مانند امروز برای خیلی ها روشن نبود.

سازمان تروریستی مجاهدین خلق در آینده ای نچندان دور باید بساط خود را در سرزمین عراق برای همیشه جمع کند. اما سیستم مجاهدین برای رفع و رجوع این آبروریزی تاریخی سیاسی در تلاش است به هر قیمتی شده ولو یک پایگاه کوچک در عراق داشته باشد چرا که رجوی و باند او بخوبی میدانند که اگر در عراق حضورشان به پایان رسد به معنای بپایان رسیدن تمامیت مجاهدین و آغاز خانه به دوشی رهبران مجاهدین میباشد و به لحاظ سیاسی، استراتژِیک و ایدئولوژیک آخرین خشت باقی مانده آن فرور خواهد ریخت.

سازمان مجاهدین از شعار حقوق بشر در جهت توجیه اعمال خود بهره میبرد در حالی که اعضای آن بیش از دو دهه اجازه ملاقات با خانواده خود را ندارند. بدنه سازمان مجاهدین خواهان جدایی از این سازمان میباشد و می خواهند با خانواده خود دیدار و در تماس باشند این همان چیزی است که رجوی از آن وحشت دارد.

امروز به یمن حقانیت حرفها و انتقادات به حق جداشدگان از این سازمان به سازمان مجاهدین چنین اجازه ای نمی دهند که برای پناهندگان مشکلی ایجاد کنند پناهندگان و جداشدگان از سازمان مجاهدین امروز حتی در اورسورواز جای که مریم رجوی در آن زندگی میکند، زندگی خواهند کرد و به انتقادات خود به مجاهدین و به انتقال تجارب خود به دیگران دریغ نمی کنند.

انجمن ایران سبز، بیست و دوم اوت 2008

خروج از نسخه موبایل