گفتگو بخشعلی علیزاده با حمید محمد و محمد آق آتابای – قسمت دوم

خانواده ناقوس مرگ برای فرقه رجوی

” خانواده ها توانستند با حضور در پشت سیاج اشرف و همچنین تداوم پای کار بودنشان برای رهایی عزیزانشان از چنگال ظاله فرقه رجوی ، لرزه بر اندام منسوخ شده رجوی بیاندازند بطوریکه رجوی و دارو دسته اش انچنان که از خانواده ها می ترسد از ارگانهای نظامی کشور ایران نمی ترسد ” گوشه هایی از سخنان حمیدمحمد آتابای در رابطه با نقش خانواده در مسیر متلاشی نمودن فرقه رجوی می باشد .
حمیدمحمد آتابای که بتازگی توانست از فرقه منسوخ و پوسیده رجوی جدا شود و به دوستان رها یافته خود ملحق شود ، قدرت خانواده را بزرگترین و مستحکمترین نیرویی معرفی می کند که در طول 36 سال حضور خود در داخل سازمان ضد خانواده مجاهدین خلق به چشم دیده است. طوریکه تمام سران خائن فرقه رجوی بنا به دستورات تشکیلاتی موظف هستند تا در تمامی نشست ها تا جایی که میتوانند خانواده را در برابر عناصر خود سرکوب می کنند و از آنها به بدی یاد مینمایند تا به زعم خود بتوانند عواطف اعضا نگون بخت خود را نسبت به خانواده هایشان از بین ببرند وهمچنان آنها را در بند اسارت نگاه دارند و در جهت اهداف پلید خود استثمار کنند.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.
حمید محمد که تجربه حضور و کار در اتاق کامپیوتر برای جوسازی در برابر رخدادهای درون ایران را دارد، می گوید همیشه قبل از شروع کار و حداقل هر چند روز یک بار برای ما نشست می گذاشتند و محورهایی که نباید در زمان فعالیت در فضای مجازی به سراغ آنها برویم را برایمان روشن می کردند. او می گوید یکی از این محورها “خانوده ” بود. محمید محمدی با نام مستعار ساسان به همراه جلیل غلامزاده دستورات بالا دستی ها را ابلاغ می کند، در نشست ها محورهایی را برای اعضا مشخص میکردند که افراد نباید به هیچ وجه با آنها در فضای مجازی چیزی رد و بدل کنند یا به طرف آنها بروند .
حمید محمد آتابای ادامه میدهد که محورهای گفته شده آنها عبارت بود از اینکه اول به هیچ وجه نباید با ارگانهای دولتی و نظامی وارد بحث شوند یا بطرف آنها بروند. آنها همچنین با شدت فراوان تاکید می کردند که به هیچ وجه نباید سمت خانواده ها بروید زیرا آنها ذهن شما را خراب میکنند. می گفتند این ها آنها وابسته به وزارت اطلاعات و مزدور آنها هستند.
از هر ده محوری که ارائه می کردند ، نه تا مربوط به خانواده ها بود. تمام تلاششان این بود که اعضا به هیچ عنوان نه تنها با خانواده خود بلکه با خانواده دیگر اعضا هم مرتبط نشوند
حمید محمد خانواده را عامل اصلی فروپاشی فرقه می داند. او می گوید خانواده آنچنان ضربه ای به پیکره پوسیده سازمان ضد خانواده مجاهدین وارد آورده که آنها با شنیدن نام خانواده هم به لرزه می افتند.
محمد آتابای برادر حمید محمد ومسئول انجمن نجات گلستان می گوید خانواده ها امیدوار باشند که با هر اقدام مثبتی که انجام می دهند می توانند به رهایی فرزندان شان کمک کنند. او می گوید خانواده ها نباید نگران بعد مسافت باشند چرا که راه های متعدد دیگر یبرای پیگیری رهایی عزیزان شان وجود دارد از جمله نامه نگاری و ایمیل و پیگیری از طریق ارگان های بین المللی حقوق بشری.
حمید آتابای با بیان این که سران فرقه درتلاش مداوم هستند تا بهاعضای درون تشکیلات این گونه القا کنند که خانواده ها آنها را فراموش کرده اند می گوید: من به چشم خودم پدران ومادرانی را دیدم که با عصا و ویلچیر به پشت درب های کمپ اشرف در عراق آمده بودند. همه اسیران به فکر پدر و مادر هستند و همه پدر و مادرها تا لحظه آخر در فکر فرزندانشان هستند همچون پدر و مادر و خواهر خود من.
حمیدمحمد در ادامه می گوید سران فرقه اگر راست می گویند اجازه بدهند تا اعضا با خانواده ها حتی با کنترل مطلق خود فرقه ارتباط بگیرند. سران فرقه هیچ گاه این کار را نمی کنند چرا که با اولین تماس احساسات انسانی نهفته در درون انسان ها شکوفا می شود و همچون مواد منفجره حصارهای فرقه را در هم می شکند: سال 1395 یکی از بچه های گرگان به نام هادی ناصری مقدم سی دی حاوی کلیپی با صدای مادرم را به من رساند. آنجا بود که با خودم عهد بستم که خود را از بند رها کنم.

زنده باد خانواده

خروج از نسخه موبایل