پیام برادر زهرا قاسمی اسیر در فرقه رجوی

علی قاسمی برادر زهرا قاسمی روز دوشنبه 4 مهرماه 1401 با اعضای انجمن نجات لرستان دیدار و گفتگو کرد. زهرا قاسمی مدت 35 سال است که در مناسبات فرقه مجاهدین خلق اسیر است. ایشان در این گفتگو گفت: تاکنون تلاش های زیادی برای تماس و یا ملاقات با خواهرم زهرا انجام داده ام اما با کارشکنی و ممانعت فرقه مجاهدین خلق راه به جایی نبرده ام و حال باز از شما و دیگر مسئولین انجمن نجات خواهانم که شرایطی فراهم کنید تا این راه و تلاش را ادامه دهم تا به سرانجام رسد و  زهرا خواهرم  را ببینم و در آغوش بگیرم .

ایشان ضمن محکوم کردن توطئه های اخیر مجاهدین خلق در اتفاقات اخیر جامعه ایران، گفت: من با توجه به تجربه ای که دارم میدانم این توطئه ها از طرف کسانی است که بویی از وطن پرستی و غیرت نبرده و فقط می خواهند جو جامعه را خراب کنند و دنبال آشوب و هرج و مرج هستند و الا هیچ کدام از ایرانیان وطن پرست نمی خواهند که به اموال عمومی خسارتی وارد شود و یا به زنان جامعه توهین شود.

آقای قاسمی از انجمن نجات و دیگر انجمن های بشر دوستانه خواست تا راه حلی برای دسترسی ایشان و دیگر خانواده ها برای دیدار و یا تماس با فرزندانشان در اردوگاه مجاهدین خلق یافته تا این فراق چند ساله به اتمام برسد.

علی قاسمی برادر زهرا قاسمی اسیر در تشکیلات مجاهدین خلق
خروج از نسخه موبایل